1. >

9 thủ tục hành chính về nông nghiệp kết nối hệ thống Hải quan một cửa quốc gia

Facebook Share

BNEWS.VN Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ phấn đấu hoàn thành giải quyết 9 thủ tục hành chính trên hệ thống Hải quan một cửa quốc gia, mở rộng đối với các thủ tục hành chính trên toàn quốc.

9 thủ tục hành chính về nông nghiệp kết nối hệ thống Hải quan một cửa quốc gia

Các thủ tục là: Đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu; Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa; Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật nhập khẩu; Cấp phép nhập khẩu giống cây trồng nông nghiệp, Cấp phép nhập khẩu phân bón; Cấp chứng thư cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuất tại cơ sở trong Danh sách ưu tiên; Kiểm tra, cấp chứng thư cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuất tại cơ sở ngoài Danh sách ưu tiên; Đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn thủy sản nhập khẩu; Cấp giấy phép Cites.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá, thực hiện cơ chế một cửa quốc gia thời gian qua đã thực sự tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, góp phần tăng năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp theo Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ.

Các cán bộ, công chức cũng đã có sự chuyển biến tích cực về nhận thức và kỹ năng tác nghiệp thực hiện cơ chế một cửa quốc gia tại các đơn vị khi chuyển đổi từ tiếp nhận, xử lý hồ sơ giấy sang cấp phép điện tử, từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực, quốc tế.

Tính đến ngày 31/8, Cổng thông tin một cửa quốc gia tiếp nhận tổng số 25.531 hồ sơ; đã xử lý, giải quyết và cấp phép/Giấy chứng nhận điện tử 19.777 hồ sơ; đang tiếp tục xử lý 5.754 hồ sơ từ các đơn vị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có 18 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 tại 5 đơn vị thuộc Bộ. Cụ thể, Cục Bảo vệ thực vật 5 thủ tục hành chính, Cục Chăn nuôi 3 thủ tục hành chính, Cục Trồng trọt 5 thủ tục hành chính, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản 2 thủ tục hành chính, Tổng cục Thủy sản 3 thủ tục hành chính.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị mở rộng ra 80 thủ tục theo đúng kế hoạch trong năm 2016; trong đó có 27 thủ tục hành chính kết nối với hệ thống Hải quan một cửa quốc gia. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng yêu cầu các đơn vị khẩn trương hướng dẫn qua mạng điện tử toàn quốc đối với các thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm dịch thực vật, quản lý vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm; tích hợp trên Cổng dịch vụ quốc gia./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Sáng 24/5, Diễn đàn Hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng lần thứ 10 khai mạc tại thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.