[Photo] Kỳ vĩ hang Câu, Quảng Ngãi

Hang Câu ở Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã được công nhận Di tích cấp Quốc gia và đang vươn tầm ra thế giới.

Phước Ngọc-TTXVN |

Facebook Share