[Photo] Thành phố Hưng Yên sau 20 năm tái lập tỉnh

Mục tiêu đến năm 2020, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 1.350 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 75 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1,5%.

Phạm Kiên/TTXVN |

Facebook Share