1. >

ADB hỗ trợ hoạt động tài trợ thương mại tại Việt Nam

Facebook Share

BNEWS.VN Ngân hàng Phát triển châu Á và các ngân hàng đối tác ở Việt Nam sẽ hỗ trợ các công ty xuất - nhập khẩu, gồm các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

ADB hỗ trợ hoạt động tài trợ thương mại tại Việt Nam

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB). Ảnh: ADB

Ngày 2/3, Chương trình tài trợ thương mại của Ngân hàng Phát triển châu Á và hai ngân hàng Việt Nam (Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh và Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội) đã ký kết các thỏa thuận cho phép Chương trình cung cấp bảo lãnh tới 100 triệu USD/năm để hỗ trợ hoạt động tài trợ thương mại tại Việt Nam. 

Ông Steven Beck, Trưởng ban tài trợ thương mại của Ngân hàng Phát triển châu Á phát biểu: “Với những thỏa thuận này, Ngân hàng Phát triển châu Á và các ngân hàng đối tác mới của Việt Nam sẽ hỗ trợ các công ty xuất - nhập khẩu, gồm các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thỏa thuận này sẽ giúp tạo ra tăng trưởng kinh tế và việc làm”. 

Chương trình tài trợ thương mại của Ngân hàng Phát triển châu Á bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 2009. Các thỏa thuận này sẽ bổ sung vào con số chín ngân hàng đối tác hiện thời trong chương trình. Từ năm 2009, chương trình đã thực hiện hơn 4.300 giao dịch, hỗ trợ các hoạt động thương mại trị giá 6,5 tỷ USD ở Việt Nam . 

Ông Santosh Pokharel, Giám đốc quan hệ Chương trình tài trợ thương mại cho Việt Nam cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng được làm việc với những đối tác mới này. Việt Nam là một trong những thị trường quan trọng và tích cực nhất của Chương trình tài trợ thương mại và việc ký kết các thỏa thuận này bổ sung vào thành tích đầy ý nghĩa của chương trình về hỗ trợ thương mại trong nước.” 

Các khoản vay và bảo lãnh của Chương trình tài trợ thương mại này cũng sẽ được bổ sung những hội thảo và hội nghị chuyên đề để tăng cường hiểu biết và chuyên môn trong tài trợ thương mại, giúp hỗ trợ hơn nữa cho các công ty xuất - nhập khẩu ở Việt Nam . 

Từ năm 2009, Chương trình tài trợ thương mại của Ngân hàng Phát triển châu Á đã hỗ trợ cho hơn 6.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ trên khắp khu vực thông qua hơn 10.000 giao dịch với trị giá hơn 20 tỷ USD, trong các lĩnh vực từ hàng hóa và tư liệu sản xuất tới trang thiết bị y tế và hàng tiêu dùng./. 

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Sáng 24/5, Diễn đàn Hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng lần thứ 10 khai mạc tại thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.