1. >

Agribank cần phát huy vai trò là ngân hàng chủ đạo cho "tam nông"

Facebook Share

BNEWS.VN Trong thời gian tới Agribank cần tiếp tục phát huy vai trò là ngân hàng chủ đạo trong đầu tư vào khu vực “ Tam nông”...

Agribank cần phát huy vai trò là ngân hàng chủ đạo cho "tam nông"

Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2015 và bàn giải pháp kinh doanh những tháng cuối năm 2016. Ảnh: Agribank

Tính đến 25/6/2016, tổng dư nợ tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) đạt 700.622 tỷ đồng tăng 27.645 tỷ đồng ( tương đương 4,1%) so với cuối năm 2015. Riêng dư nợ cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, tăng 9.440 tỷ đồng, tương đương 2,1%. Tổng nguồn vốn huy động của ngân hàng cũng đạt trên 847.471 tỷ đồng, tăng 43.287 tỷ ( tương đương 5,4%) so với đầu năm.

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2015 và bàn giải pháp kinh doanh những tháng cuối năm 2016 do Agribank tổ chức ngày 28/6.

Trong năm 2016, Agribank tập trung sức mạnh toàn hệ thống thực hiện tốt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 03/NQ- HĐTV ngày 7/1/2016, Nghị quyết số 49/NQ –HĐTV ngày 6/5/2016 của Hội đồng thành viên và các văn bản liên quan triển khai quyết liệt có hiệu quả đúng tiến độ các giải pháp kinh doanh cụ thể.

Tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, đảm bảo cân đối, an toàn và khả năng sinh lời; xử lý nợ xấu; tập trung vốn cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, mở rộng đi đôi với nâng cao chất luợng tín dụng, phát triển dịch vụ tiện ích ngân hàng, tập trung đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao kỹ năng quản trị ngân hàng hiện đại, năng lực cạnh tranh và hội nhập, giữ vững thương hiệu văn hóa doanh nghiệp.

Để thực hiện tốt mục tiêu trên, hàng loạt các nội dung thi đua được Agribank đặt ra như: hoàn thành tốt mục tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2016, tập trung huy động nguồn vốn cho vay phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng tín dụng, tiếp tục giữ vững vai trò chủ lực trên thị trường tiền tệ tín dụng ở khu vực nông nghiệp và nông thôn.

Cùng với đó là thực hiện việc kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng trong năm 2016 một cách hợp lý, an toàn, ưu tiên cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, sản xuất hàng xuất khẩu, các chương trình lương thực, thủy sản, cà phê, cây công nghiệp, chăn nuôi, doanh nghiệp nhỏ và vừa...

Nhằm triển khai các nội dung trên Agribank đã đề ra hàng loạt các giải pháp, biện pháp tổ chức thực hiện như: thực hiện tốt chính sách điều hành của Ngân hàng Nhà nước, theo dõi diễn biến lãi suất, thanh khoản thị trường và cân đối vốn của Agribank để điều hành cân đối vốn, lãi suất, phí điều vốn phù hợp; xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu kinh doanh, đào tạo và thường xuyên đào tạo để nâng cao trình độ kiến thức mọi mặt cho cán bộ viên chức…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Đồng Tiến đã đánh giá cao hiệu quả các phong trào thi đua của Agribank nhất là việc thực hiện đề án tái cơ cấu theo lộ trình 3 năm và đến nay cơ bản đã hoàn thành tất cả các mục tiêu đề ra, rút ngắn lộ trình giảm nợ xấu về trước thời hạn theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.. Phó Thống đốc cho rằng, trong thời gian tới Agribank cần tiếp tục phát huy vai trò là ngân hàng chủ đạo trong đầu tư vào khu vực “ Tam nông”...

Trong năm 2015, phong trào thi đua trong toàn hệ thống Agribank đã góp phần vào thành công trong hoạt động kinh doanh; tiếp tục định hướng đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, ưu tiên các chương trình trọng điểm theo Quyết định số 67/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và Nghị định 55 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Thông qua đó, tiếp tục thấy rõ vai trò chủ lực của Agribank trong đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, nông dân./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Sáng 24/5, Diễn đàn Hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng lần thứ 10 khai mạc tại thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.