1. >

Ban hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa là cần thiết

Facebook Share

BNEWS.VN Theo dự kiến, dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.

Ban hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa là cần thiết

Ban hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa là cần thiết. Ảnh: TTXVN

Theo dự thảo do Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ, việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được xem như một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

Nhiều quốc gia đã sớm ban hành các đạo luật cơ bản về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa từ nhiều năm trước nhằm thúc đẩy khu vực doanh nghiệp này phát triển, đổi mới sáng tạo, đóng góp ngày càng cao trong nền kinh tế.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, hiện ở nhiều quốc gia, doanh nghiệp nhỏ và vừa đều chiếm tỷ lệ cao trong tổng số doanh nghiệp (97-99%) và được xác định là “động lực tăng trưởng”, “xương sống” của nền kinh tế.

Các nước đã phát triển như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Liên minh châu Âu… và các nước đang phát triển trong khu vực như Malaysia, Thái Lan, Trung Quốc, Ấn Độ… đều coi trọng vai trò của khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước; đồng thời, học tập kinh nghiệm của các nước trong hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, việc xây dựng và ban hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam là cần thiết, phù hợp với xu hướng chung của thế giới.

Quan điểm, mục tiêu xây dựng luật là nhằm cụ thể hóa chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thiết lập đồng bộ các chính sách, chương trình nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có chọn lọc, phù hợp với mục tiêu và định hướng phát triển kinh tế của đất nước, lợi thế cạnh tranh của từng địa phương, quốc gia và nguồn lực có thể bố trí trong từng thời kỳ; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phù hợp với nguyên tắc thị trường, không phân biệt đối xử, đảm bảo không vi phạm các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Trong dự thảo luật cũng nêu rõ, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nguồn lực nhà nước được thực hiện chủ yếu thông qua lựa chọn các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ hỗ trợ theo quy định của pháp luật và thông qua thiết lập cơ chế, chính sách hỗ trợ các tổ chức trung gian cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; tăng cường năng lực và hiệu quả cho hệ thống cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; đồng thời, nâng cao hiệu quả điều phối, xây dựng, tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá các hoạt động hỗ trợ; tạo khung pháp lý để huy động khu vực kinh tế tư nhân và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia cùng Chính phủ thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Dự thảo Luật đã thu hẹp các đối tượng hỗ trợ có trọng tâm nhằm tập trung nguồn lực ưu tiên cho: doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực sản xuất chế biến; doanh nghiệp được chuyển đổi từ hộ kinh doanh, phù hợp với mục tiêu và định hướng phát triển của đất nước, lợi thế của từng ngành, lĩnh vực, địa bàn và khả năng nguồn lực của quốc gia trong từng thời kỳ.

Dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa gồm 6 chương với 47 điều và được thiết kế 2 phần nội dung quan trọng. Thứ nhất, các nội dung hỗ trợ cơ bản, thiết yếu đối với tất cả các doanh nghiệp nhỏ và vừa. T

uy nhiên, không hỗ trợ tài chính trực tiếp hoặc bao cấp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Những hỗ trợ cơ bản này được thực hiện thông qua cơ chế chính sách để hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp trung gian cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thứ hai, các chương trình hỗ trợ trọng tâm, hỗ trợ có mục tiêu, trọng điểm theo định hướng chuyển đổi mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu nền kinh tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và tự chủ của nền kinh tế.

Cụ thể gồm 3 chương trình hỗ trợ và các chương trình khác do Chính phủ quy định phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển và điều kiện ngân sách trong từng thời kỳ.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Xả rác bừa bãi tại các khu điểm du lịch, nhà hàng chặt chém thực khách, lái xe taxi lấy của du khách gấp hàng chục lần tiền giá cước…những hành vi này đã làm tổn hại đến hình ảnh của một điểm đến từ lâu được đánh giá là văn minh, thân thiện.