1. >

Bắt đầu tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

Facebook Share

BNEWS.VN Từ ngày 1/7/2016 bắt đầu tiến hành tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016. Thời gian thu thập thông tin tối đa là 30 ngày (đến ngày 30/7/2016).

Bắt đầu tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

Bắt đầu tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016. Ảnh: TTXVN

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm cho biết, cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản có ý nghĩa lớn và cần thiết trong bối cảnh năm 2016 được dự báo là năm tiếp tục gặp nhiều khó khăn, kinh tế tăng trưởng thiếu bền vững, cạnh tranh cả trong nước và quốc tế ngày càng khắc nghiệt, môi trường sinh thái nhiều bất lợi, đời sống nhân dân còn nghèo…

Đây là cuộc Tổng điều tra có quy mô lớn, diễn ra trên phạm vi cả nước, nội dung phức tạp liên quan đến khoảng 17 triệu đơn vị điều tra ở khu vực nông thôn và hộ nông, lâm nghiệp và thủy sản ở khu vực thành thị.

Mục đích của cuộc điều tra nhằm biên soạn các chỉ tiêu kinh tế - xã hội phục vụ việc đánh giá thực trạng, phân tích xu hướng biến đổi, xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển khu vực nông nghiệp, nông thôn và cải thiện mức sống dân cư nông thôn trên phạm vi cả nước cũng như của từng địa phương.

Bên cạnh đó, biên soạn các chỉ tiêu kinh tế - xã hội phục vụ việc đánh giá kết quả thực hiện một số nội dung của các chương trình mục tiêu quốc gia về công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới; phục vụ so sánh quốc tế về các chỉ tiêu khu vực nông nghiệp và nông thôn; đồng thời, xây dựng cơ sở dữ liệu về nông nghiệp và nông thôn phục vụ công tác nghiên cứu chuyên sâu và làm dàn chọn mẫu cho một số cuộc điều tra định kỳ hàng năm và các yêu cầu thống kê khác.

Đơn vị và phạm vi điều tra, bao gồm: hộ nông thôn; hộ có tham gia hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp và thủy sản ở khu vực thành thị; trang trại nông, lâm nghiệp và thủy sản; ủy ban nhân dân xã; ban quản lý khu nhà ở cho công nhân ở khu vực nông thôn; văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn…

Cuộc Tổng điều tra được thực hiện trên phạm vi cả nước đối với tất cả các đơn vị điều tra.

Nội dung điều tra bao gồm: Thu thập thông tin về thực trạng nền sản xuất khu vực nông nghiệp, hoạt động trợ giúp cho sản xuất; thu thập thông tin về nông thôn, bao gồm các nội dung chính như: thực trạng và sự chuyển dịch cơ cấu hộ và lao động nông thôn, thực trạng về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn, thông tin về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng, vệ sinh môi trường nông thôn và các thông tin cần thiết khác…

Đồng thời, thu thập thông tin về cư dân nông thôn, bao gồm các nội dung chính: thông tin phản ánh điều kiện sống của cư dân nông thôn, thông tin về tích luỹ và khả năng huy động vốn, tình hình vay vốn, khả năng tiếp cận tín dụng của cư dân nông thôn, thông tin về đào tạo nghề, nhu cầu chuyển đổi, đào tạo nghề nghiệp của lao động nông thôn…/.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Sáng 24/5, Diễn đàn Hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng lần thứ 10 khai mạc tại thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.