1. >

BIDV đạt lợi nhuận trước thuế hơn 7.500 tỷ đồng

Facebook Share

BNEWS.VN Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cho biết, kết thúc năm 2016, lợi nhuận trước thuế của BIDV đạt 7.507 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2015.

BIDV đạt lợi nhuận trước thuế hơn 7.500 tỷ đồng

BIDV đạt lợi nhuận trước thuế hơn 7.500 tỷ đồng. Ảnh: BIDV

Hết năm 2016, tổng tài sản của BIDV là 1.007.335 tỷ đồng, tăng trưởng 17,5% so với năm 2015, chiếm 14% tổng tài sản toàn ngành ngân hàng. Tổng dư nợ tín dụng và đầu tư đạt 935.600 tỷ đồng; trong đó dư nợ tín dụng tổ chức kinh tế, cá nhân đạt 758.585 tỷ đồng, tăng 17,85% so với năm 2015.

Tổng nguồn vốn huy động đạt 938.780 tỷ đồng; trong đó, huy động vốn tổ chức, dân cư đạt 795.733 tỷ đồng, tăng trưởng 20,45% so với năm 2015. Tỷ lệ nợ xấu là 1,47%.

Cũng trong năm 2016, dư nợ bán lẻ của BIDV đạt 185.215 tỷ đồng, tăng trưởng 31,8%; huy động vốn bán lẻ đạt 435.283 tỷ đồng. Nộp ngân sách nhà nước 4.627 tỷ đồng.

BIDV đã triển khai 28 gói tín dụng/sản phẩm tín dụng đa dạng với lãi suất ưu đãi cho các khách hàng tốt, lĩnh vực ưu tiên. Đến hết năm 2016, đã cho vay lĩnh vực xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn với mức tăng trưởng 15-18%.

Bên cạnh đó, BIDV cũng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong hệ thống, đã giảm 30% thời gian xử lý công việc tại Trụ sở chính, thời gian cấp tín dụng tại Chi nhanh rút ngắn từ 2 - 11 ngày (giảm 13% - 65%); rút ngắn thời gian thẩm định trong công tác xây dựng cơ bản còn 75% so với hiện tại; lần đầu tiên cho phép phê duyệt tín dụng qua thư điện tử...

Với những kết quả hoạt động kinh doanh trên, BIDV đã được các tổ chức trong nước và quốc tế ghi nhận với nhiều giải thưởng: "Thương hiệu quốc gia", "Thương hiệu mạnh Việt Nam". Được Ngân hàng Phát triển châu Á công nhận "Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam"...

>>> BIDV sẽ chi trả cổ tức theo tỷ lệ 8,5%/cổ phiếu bằng tiền mặt

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

12 dự án thua lỗ của ngành công thương bước đầu đã có những chuyển biến tích cực nhưng vẫn cần có sự hỗ trợ quyết liệt hơn nữa về mặt chính sách để có thể hoạt động trở lại theo cơ chế thị trường như mục tiêu Chính phủ đề ra.