1. >

Biến thông tin thống kê thành tri thức của người sử dụng

Facebook Share

BNEWS.VN Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương cho biết hệ thống thống kê Nhà nước hoạt động hiệu quả trong công tác thu thập, xử lý, cung cấp và thông tin thống kê.

Biến thông tin thống kê thành tri thức của người sử dụng

Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Thống kê (6/5/1946 - 6/5/2016) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba Ảnh: TTXVN

Ngày 4/5, phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Thống kê (6/5/1946 - 6/5/2016) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương đánh giá cao những đóng góp quan trọng, có tính đột phá của ngành thống kê trong những thời điểm lịch sử quan trọng, khó khăn của đất nước cũng như trong giai đoạn đổi mới và hội nhập.

Thứ trưởng Nguyễn Thế Phương cũng lưu ý, ngành thống kê cần thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về thống kê để hệ thống thống kê Nhà nước hoạt động hiệu quả trong công tác thu thập, xử lý, cung cấp và thông tin thống kê; đồng thời, cần nghiên cứu đổi mới cơ cấu tổ chức của hệ thống thống kê theo hướng chuyên môn hóa hoạt động thống kê phù hợp với xu hướng, phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và Luật Thống kê 2015.

Ngoài ra, ngành cần đẩy mạnh công tác thông tin thống kê đến các đối tượng sử dụng để nâng cao hiệu quả thông tin thống kê, biến thông tin thống kê thành tri thức của người sử dụng. Từ đó, biến thành các chính sách, giải pháp điều hành kinh tế đất nước.

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm, với những kinh nghiệm rút ra từ chặng đường 70 năm hoạt động, trước yêu cầu cụ thể về thông tin kinh tế-xã hội trong giai đoạn hiện nay, trong thời gian tới, ngành thống kê sẽ tập trung bảo đảm tốt nhất thông tin kinh tế - xã hội định kỳ và đột xuất phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và chính quyền các cấp, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin thống kê của các đối tượng sử dụng trong và ngoài nước.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm. Ảnh: TTXVN

Tổng cục Thống kê còn triển khai xây dựng và thực hiện có hiệu quả Đề án Tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất lượng thống kê. Tổng kết tình hình thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung định hướng, tầm nhìn phù hợp với xu hướng phát triển của thống kê thế giới và khu vực, phù hợp với sự gia nhập Hệ thống thống kê Cộng đồng ASEAN./. 

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, các doanh nghiệp Việt Nam đang đẩy mạnh nỗ lực quảng bá nông sản nước ta tại thị trường Nhật Bản. Sự kiện được tiến hành trong khuôn khổ Lễ hội Việt Nam lần thứ 10 (2008-2018) tổ chức tại Tokyo.