1. >

BMP Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần

Facebook Share

BNEWS.VN Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh, (mã cổ phiếu BMP - HOSE) sẽ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 80% vốn điều lệ, tương đương giá trị 363.827.840.000 đồng.

BMP Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần

Hội đồng quản trị và Ban điều hành sẽ tổ chức thực hiện việc phát hành cổ phiếu trong năm 2017 theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Năm 2017, Nhựa Bình Minh có kế hoạch đạt trên 4 nghìn tỉ doanh thu, lợi nhậu trước thuế đạt 700 tỷ đồng và trả cổ tức bằng tiền mặt tối thiếu là 20%.

BMP sẽ chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt bằng 40% vốn điều lệ, tương ứng với trên 181,9 tỷ đồng.

Năm 1977, Công ty Ống nhựa hóa học Việt Nam (Kepivi) và Công ty nhựa Kiều Tinh được sáp nhập lấy tên là Nhà máy Công tư hợp doanh Nhựa Bình Minh trực thuộc Tổng công ty Công nghệ phẩm - Bộ Công nghiệp nhẹ. Sản phẩm chủ yếu trong giai đoạn này là các sản phẩm gia dụng kế thừa từ đơn vị cũ. 

Ngày 02/01/2004, Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh chính thức hoạt động với tên giao dịch là Bình Minh Plastics Joint-Stock Company, viết tắt là BMPLASCO. 

Ngày 11/7/2006 chính thức giao dịch trên Thị trường chứng khoán Việt Nam với mã chứng khoán BMP.

logo
Từ khóa: cổ phiếu nhựa

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Một ngôi trường được cho là ở Mỹ không có trụ sở, không giáo viên, không được tổ chức nào công nhận nhưng lại liên kết đào tạo với 14 tỉnh, thành của Việt Nam trong nhiều năm. Nhiều trường phổ thông của VN cũng đang có chương trình hợp tác với trường này.