1. >

Bộ Công Thương kiểm soát thực hiện thủ tục hành chính năm 2017

Facebook Share

BNEWS.VN Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 5162/QĐ-BCT về kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 của Bộ.

Bộ Công Thương kiểm soát thực hiện thủ tục hành chính năm 2017

Quyết định này một lần nữa khẳng định, không chỉ dừng lại ở việc cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục..., Bộ Công Thương còn ban hành cơ chế giám sát các cam kết và lộ trình thực hiện cụ thể.

Trong đó, có những thủ tục hành chính nằm trong diện cần phải rà soát kiểm tra thường xuyên; có những phần việc phải hoàn tất và báo cáo ngay trong tháng 1/2017.

Các hoạt động khác như thẩm tra thủ tục hành chính các đề xuất văn bản pháp luật, tập huấn kiểm soát thủ tục hành chính trên hệ thống thông tin điện tử... sẽ được thực hiện trong giai đoạn tháng 6, tháng 10 hoặc quý III/2017...

Cũng theo quyết định này, việc kiểm soát thủ tục hành chính được áp dụng đối với công việc cụ thể của Bộ Công Thương năm 2016 như: thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và các văn bản cấp trên về thủ tục hành chính; nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; rà soát, đánh giá quy định, thủ tục hành chính năm 2017 của Bộ Công Thương; tập huấn, phổ biến quy định về kiểm soát thủ tục hành chính; kiểm soát, nâng cao chất lượng thủ tục hành chính; huy động cá nhân, tổ chức tham gia kiểm soát thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực công thương.

Bộ Công Thương cũng yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ báo cáo tình hình, kết quả hoạt động công tác kiểm soát thủ tục hành chính và việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính theo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Chính phủ, Lãnh đạo Bộ./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Một ngôi trường được cho là ở Mỹ không có trụ sở, không giáo viên, không được tổ chức nào công nhận nhưng lại liên kết đào tạo với 14 tỉnh, thành của Việt Nam trong nhiều năm. Nhiều trường phổ thông của VN cũng đang có chương trình hợp tác với trường này.