1. >

Bộ Công Thương kiểm tra cải cách hành chính năm 2016

Facebook Share

BNEWS.VN Kế hoạch này sẽ làm căn cứ để đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ trong chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP.

Bộ Công Thương kiểm tra cải cách hành chính năm 2016

Bộ Công Thương kiểm tra cải cách hành chính năm 2016. Ảnh minh họa: Đồng Thúy-TTXVN

Bộ Công Thương vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2016 của Bộ. Theo đó, việc kiểm tra việc thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 nhằm đánh giá tổng hợp kết quả trên các lĩnh vực cải cách hành chính đã xác định trong kế hoạch.

Thông qua kiểm tra để phát hiện những mặt mạnh, những điển hình, sáng kiến cũng như những tồn tại, thiếu sót và khó khăn trong tổ chức, chỉ đạo triển khai cải cách hành chính của các đơn vị làm cơ sở để tham mưu, kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo Bộ. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ và triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính.

Bộ Công Thương cũng cho biết, trong kế hoạch kiểm tra cải cách lần này, đơn vị kiểm tra là Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Thị trường trong nước, Tổng Cục Năng Lượng, Cục Quản lý thị trường, Cục Điều tiết điện lực, Cục Xúc tiến thương mại, Cục Xuất nhập khẩu, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Cục Hóa chất.

Thời gian kiểm tra dự kiến kiểm tra sẽ thực hiện từ ngày 05/12 đến 25/12/2016 với nội dung gồm công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; đổi mới cơ chế tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Sáng 24/5, Diễn đàn Hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng lần thứ 10 khai mạc tại thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.