1. >

Bộ GTVT bác thông tin thoái vốn tại Cienco 5 gây thất thoát cho Nhà nước

Facebook Share

BNEWS.VN Một quan chức của Bộ Giao thông Vận tải khẳng định các ý kiến cho rằng việc thoái vốn nhà nước tại Cienco5 không minh bạch đã khiến vốn nhà nước thất thoát hàng trăm tỷ đồng là không có cơ sở.

Bộ GTVT bác thông tin thoái vốn tại Cienco 5 gây thất thoát cho Nhà nước

Trước thông tin cho rằng việc thoái vốn của Tổng công ty Xây dựng công trình Giao thông 5 – Cienco5 (Bộ Giao thông Vận tải) không minh bạch đã khiến vốn nhà nước thất thoát hàng trăm tỷ đồng, ngày 26/5 ông Vũ Anh Minh, Vụ trưởng Vụ Quản lý Doanh nghiệp (Bộ Giao thông Vận tải) khẳng định, việc thoái vốn đã hoàn thành công khai, minh bạch tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh theo quy định, giá trị vốn nhà nước thu về gấp 1,985 lần so với giá khởi điểm (giá khởi điểm là kết quả định giá của tổ chức tư vấn độc lập). Do vậy, các ý kiến cho rằng việc thoái vốn nhà nước tại Cienco5 không minh bạch đã khiến vốn nhà nước thất thoát hàng trăm tỷ đồng là không đúng và không có cơ sở. 

Ông Vũ Anh Minh cho biết thực hiện phương án cổ phần hóa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Cienco 5 đã hoàn thành việc chuyển đổi sang công ty cổ phần từ ngày 2/6/2014, vốn điều lệ là 439 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông gồm: cổ đông nhà nước chiếm 63,18% vốn điều lệ; 2 cổ đông chiến lược chiếm 31% vốn điều lệ (Công ty cổ phần Nam Trí chiếm 15,5% vốn điều lệ; Công ty cổ phần Việt Phương chiếm 15,5% vốn điều lệ); các cổ đông khác chiếm 5,82% vốn điều lệ. 

Hội đồng quản trị của Cienco5 gồm 5 thành viên; trong đó 3 thành viên H ội đồng quản trị là Người đại diện theo ủy quyền của Bộ G iao thông Vận tải (ông Bạch Ngọc Du giữ chức Chủ tịch H ội đồng quản trị , ông Hà Hùng làm Tổng giám đốc, ô ng Trương Văn Mạnh - Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó T ổng giám đốc ), 2 thành viên còn lại là đại diện của 2 cổ đông chiến lược. 

Cũng theo Vụ trưởng Vũ Anh Minh, t hực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thoái toàn bộ vốn nhà nước tại Cienco 5 theo phương thức bán cổ phần theo lô, ngày 31/12/2015, Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh đã tổ chức bán đấu giá theo lô đợt 1 tương ứng 23,18% vốn điều lệ cho các nhà đầu tư, giá khởi điểm 101.861.760.000 đồng , có 2 nhà đầu tư tham gia đấu giá.

Kết quả phiên bán đấu giá, nhà đầu tư Công ty cổ phần Hải Phát trúng giá 202.200.220.000 đồng tương đương 1,985 lần so với giá khởi điểm. Toàn bộ số tiền thu được từ đấu giá sau khi trừ đi chi phí đấu giá đã được Cienco 5 nộp về quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước ( SCIC ) theo quy định. 

Ngày 25/3/2016 , Cienco 5 và nhà đầu tư đã hoàn thành thủ tục chuyển nhượng (ghi sổ đăng ký cổ đông) để Công ty cổ phần Hải Phát chính thức là cổ đông của Cienco 5 từ ngày 25/3/2016 theo quy định pháp luật./. 

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Sáng 24/5, Diễn đàn Hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng lần thứ 10 khai mạc tại thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.