30 năm Đổi Mới

Động lực mới cho “Đổi mới” (Bài 2)

Đã có những chuyển động trong thực tế về mặt thể chế. Tuy nhiên, những bước đi tiếp theo rất quan trọng để kinh tế Việt Nam mạnh lên và ở thế chủ động trong cuộc chơi hội nhập hiện nay.

Động lực mới cho “Đổi mới” (Bài 1)

Dư địa cho mô hình tăng trưởng chiều rộng đã không còn phù hợp với tình hình mới, đòi hỏi phải có thay đổi bước ngoặt và cấp thiết.

Thiếu vắng doanh nghiệp tư nhân cỡ vừa

Lớn đi kèm với mạnh: khi những doanh nghiệp lớn được có nghĩa là thị trường đang vận hành mạnh mẽ, hiệu quả và khi doanh nghiệp chịu lớn, nền kinh tế sẽ lớn mạnh lên.

Việt Nam - Câu chuyện thành công nhất về giảm nghèo (Bài 2)

Việt Nam đã đạt được sự đồng thuận của mọi tầng lớp dân chúng, đây là sức mạnh giúp Việt Nam có được các chiến lược hiệu quả trong việc thực thi các cải cách.

Bước phát triển vượt bậc trong nông nghiệp sau 30 năm Đổi mới

Phóng viên TTXVN đã phỏng vấn Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ về những thành tựu trong công cuộc đổi mới của ngành nông nghiệp Việt Nam sau 30 năm Đổi Mới.

Việt Nam - Câu chuyện thành công nhất về giảm nghèo (Bài 1)

Theo Giám đốc ADB tại Việt Nam, thành tựu mà Việt Nam đạt được qua gần ba thập kỷ thật đáng khâm phục. Việt Nam đã trở thành một trong những câu chuyện thành công nhất về giảm nghèo trên thế giới.

VIDEO

Tết là thời điểm mà đối với những người lao động nghèo họ có thể tăng thêm thu nhập, đem lại sự sung túc, đầm ấm hơn cho gia đình.