THỜI SỰ

Chủ động bố trí kinh phí phòng, chống bệnh lở mồm long móng

Facebook Share

BNEWS.VNTrong giai đoạn 2016-2020, các địa phương phải chủ động bố trí kinh phí để thực hiện phòng, chống bệnh lở mồm long móng.

Các địa phương chủ động bố trí kinh phí phòng, chống bệnh lở mồm long móng. Ảnh: TTXVN

Để sớm triển khai Chương trình Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh lở mồm long móng giai đoạn 2016-2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chủ động bố trí kinh phí (bao gồm cả kinh phí mua vắc xin cho vùng khống chế trong khi chờ ngân sách Trung ương cấp) để thực hiện.

Đồng thời, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Chương trình trên địa bàn, phổ biến đến các huyện và cơ sở; tuyên truyền phổ biến để nhân dân tham gia thực hiện. Tổng hợp số lượng gia súc trong vùng đệm và vùng khống chế thuộc diện phải tiêm phòng năm 2016.

Căn cứ quy định của Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh lở mồm long móng giai đoạn 2016-2020 và thông báo lưu hành vi rút lở mồm long móng, cúm gia cầm, tai xanh và hướng dẫn sử dụng vắc xin năm 2016 của Cục Thú y, xác định chủng loại vắc xin (typ O hay typ O-A) dự kiến sẽ sử dụng tại mỗi địa phương; đồng thời đăng ký số lượng cụ thể từng loại vắc xin với Cục Thú y.

Trên cơ sở đó, Cục Thú y sẽ dự toán số lượng kinh phí mua vắc xin để trình cấp thẩm quyền xem xét, sớm bố trí cho địa phương thực hiện.

Theo quy định của Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh lở mồm long móng giai đoạn 2016-2020, ngân sách Trung ương sẽ hỗ trợ và chuyển trực tiếp về địa phương mua vắc xin lở mồm long móng và tiêm phòng với đàn trâu, bò thuộc diện tiêm phòng trong vùng khống chế (bao gồm 157 huyện thuộc 26 tỉnh).

Ngân sách địa phương đảm bảo kinh phí mua vắc xin lở mồm long móng để tiêm phòng đối với đàn trâu, bò thuộc diện phải tiêm phòng trong vùng đệm (bao gồm 190 huyện thuộc 43 tỉnh); kinh phí tổ chức tiêm phòng vắc xin trong vùng khống chế và vùng đệm do ngân sách địa phương chi trả.

Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh lở mồm long móng giai đoạn 2016-2020 có tổng kinh phí là hơn 823 tỷ đồng; trong đó, ngân sách Trung ương là hơn 279 tỷ đồng và ngân sách địa phương là hơn 544 tỷ đồng./.

Thành Trung/BNEWS/TTXVN

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)
VIDEO

Nợ công Việt Nam đang tăng nhanh với áp lực trả nợ lớn. Để đảm bảo an toàn hệ thống tài chính quốc gia và tăng trưởng bền vững kinh tế vĩ mô, ngày 18/11, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TƯ về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công.