DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

Chủ tịch hội đồng quản trị CMISTONE bị phạt 50 triệu đồng

Facebook Share

BNEWS.VNÔng Trần Thanh Hiệp đại diện cho CMISTONE Việt Nam đã cấp các khoản vay cho các thành viên hội đồng quản trị tổng giá trị 16 tỷ đồng khi chưa được ĐHĐCĐ thông qua.

 Ngày 22/7/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 728/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Trần Thanh Hiệp (địa chỉ: P1102 D1 Tòa nhà Mandarin Garden Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội), cụ thể như sau:

Phạt tiền 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) theo quy định tại Khoản 3 Điều 11 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính:

Vi phạm quy định về ngăn ngừa xung đột lợi ích và giao dịch với các bên có quyền lợi liên quan đến công ty (Ông Trần Thanh Hiệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần CMISTONE Việt Nam, đại diện cho Công ty cổ phần CMISTONE Việt Nam đã cấp các khoản vay cho các thành viên hội đồng quản trị khi chưa được Đại hội đồng cổ đông thông qua).

Tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cũng liên quan đến CTCP CMISTONE Việt Nam, cùng ngày 22/7, UBCKNN đã ra quyết định phạt CTCP CMISTONE Việt Nam 60 triệu đồng do công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, CMI chậm công bố thông tin: 02 Báo cáo tài chính quý, 01 báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính bán niên soát xét, việc ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán, việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược được quyền mua số cổ phiếu chưa phân phối hết, việc tạm ngừng hoạt động sản xuất tuyển quặng tại dự án mô sắt Trấn Hưng./.

Đinh Tuấn/BNEWS/HSX

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)
VIDEO

Dù kinh tế Việt Nam năm 2016 khép lại với nhiều dấu hiệu khả quan nhưng nhiều chuyên gia dự báo kinh tế năm 2017 sẽ tiểm ần nhiều khó khăn không chị từ nội tại nền kinh tế mà cả từ những yếu tố bên ngoài. Với những kênh đầu tư cơ bản như vàng, ngoại tệ, gửi ngân hàng, chứng khoán và bất động sản. Câu chuyện bỏ tiền vào đâu để sinh lời luôn là thách thức lớn cho các nhà đầu tư.