1. >

CII hoán đổi trái phiếu sang cổ phần công ty con

Facebook Share

BNEWS.VN Trái phiếu của MPTC với tổng trị giá là 528,725 tỷ đồng sẽ được hoán đổi thành 29,4 triệu cổ phiếu LGC. Việc hoán đổi sẽ được thực hiện vào ngày 15/9. CII sẽ không còn là công ty mẹ của Cầu đường CII

CII hoán đổi trái phiếu sang cổ phần công ty con
Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) cho biết,  CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (mã CII - HoSE) đã chuyển nhượng thành công 1.904.000 cổ phiếu của CTCP Đầu tư Cầu đường CII (mã LGC - HoSE). Sau giao dịch, Công ty CII nắm giữ 123.872.953 cổ phiếu LGC, chiếm tỷ lệ sở hữu 64,23%. Giao dịch được thực hiện vào ngày 1/9/2016.

Cũng trong ngày này, CII đã nhận được thông báo hoán đổi Trái phiếu của Metro Pacific Tollways Corporation (MPTC), với tổng trị giá là 528,725 tỷ đồng. Số trái phiếu này sẽ được hoán đổi thành 29.373.612 cổ phiếu LGC vào ngày 15/09/2016.

Với việc hoàn tất hoán đổi, CII sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại Cầu đường CII (LGC) xuống 49% theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

Phía CII cho biết toàn bộ 424 tỷ đồng lợi nhuận từ việc hoán đổi Trái phiếu của MPTC sẽ được hạch toán trực tiếp vào Kết quả kinh doanh của CII mà không hạch toán vào mục Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Bảng Cân đối Kế Toán như trước đây.

Trước đó, theo quy định tại Thông tư 202, khi CII thực hiện hoán đổi trái phiếu sang cổ phần LGC nhưng vẫn là công ty mẹ của doanh nghiệp này, khoản lãi thu được chỉ được ghi nhận trên Bảng cân đối kế toán.

Sau khi hoán đổi trái phiếu, số dư nợ vay của CII sẽ giảm còn 528,725 tỷ đồng đồng, qua đó sẽ giảm đáng kể tỷ lệ nợ vay/vốn chủ vào cuối Q3/2016.

logo
Từ khóa: cii hose lgc

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Thực tế cho thấy, tình trạng xe ôm hoạt động lộn xộn tại các khu vực công cộng của Hà Nội đã tạo nên 1 hình ảnh xấu cho đô thị. Không những thế, khi lựa chọn xe ôm hành khách cũng gặp không ít rủi ro như bị đội giá, tai nạn giao thông, hay thậm chí là uy hiếp tài sản, tính mạng. Tuy nhiên, có một thực tế là hiện nay, “nghề” xe ôm chưa có một cơ quan chức năng nào đứng ra quản lý.