1. >

Công ty cổ phần Xây lắp Điện I phát hành gần 22,6 triệu cổ phiếu

Facebook Share

BNEWS.VN Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trong quý II/ 2017, Công ty cổ phần Xây lắp Điện I (PCCI), mã chứng khoán PC1 sẽ phát hành gần 22,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016.

Công ty cổ phần Xây lắp Điện I phát hành gần 22,6 triệu cổ phiếu
Công ty phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức. 


Số cổ phiếu phát hành thêm bằng 30% số cổ phiếu đang lưu hành và có tổng giá trị tính theo mệnh giá là gần 226 tỷ đồng.

Nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thuộc quyền sở hữu của cổ đông công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán ngày 31/12/2016.

Công ty cổ phần Xây lắp điện I được thành lập vào ngày 2/3/1963, trải qua trên 50 năm xây dựng và phát triển, từ nhiệm vụ trọng tâm ban đầu là xây lắp các công trình truyền tải điện quốc gia.

Công ty cổ phần Xây lắp điện I (PCC1) hiện nay đã chứng tỏ năng lực của mình trong một số các lĩnh vực kinh tế khác nhau và xếp hạng thứ 185 trong TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam với quy mô hơn 20 đơn vị thành viên và đạt doanh thu trên 3000 tỷ đồng./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Nhiều siêu thị và chợ dân sinh mở cửa trở lại, phục vụ khách mua đồ hóa vàng, cáo lễ để cúng đưa tổ tiên. Nguồn hàng cung ứng tại các siêu thị khá dồi dào, giá cả và chất lượng luôn ổn định, vì thế mà thu hút đông người mua.