1. >

Công ty Nhựa Bao bì Vinh phát hành trên 4,5 triệu cổ phiếu

Facebook Share

BNEWS.VN Công ty Nhựa Bao bì Vinh (mã chứng khoán- VBC ) vừa công bố thông tin sẽ phát hành 4,5 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phân từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Công ty Nhựa Bao bì Vinh phát hành trên 4,5 triệu cổ phiếu

VBC sẽ phát hành 4,5 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phân từ nguồn vốn chủ sở hữu. Ảnh minh họa: Trần Việt - TTXVN

Theo đó, tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá là trên 45 tỷ đồng. Tỷ lệ phát hành là 150% (cổ đông sở hữu một cổ phần cũ sẽ nhận được 1,5 cổ phần mới).

Nguồn vốn phát hành cổ phiếu được lấy từ Quỹ đầu tư phát triển và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2016 trên báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Nhựa Bao bì Vinh.

Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận khi phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu không mua hết sẽ được công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ. Nguồn để mua lại cổ phiếu quỹ là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2016 đã được kiểm toán của công ty.

Công ty cổ phần Nhựa Bao bì Vinh tiền thân là Nhà máy Nhựa Bao bì thuộc Công ty Hợp tác kinh tế - Quân khu 4, được thành lập theo ngày 31 tháng 8 năm 1996. Ngày 04/02/2010, cổ phiếu của Công ty được chấp thuận niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mã VBC.

Ngành nghề kinh doanh là sản xuất, mua bán bao bì xi măng, bao bì PP, PE và các sản phẩm bằng nhựa; mua bán vật tư, nguyên liệu thiết bị sản xuất bao bì...

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Sáng 24/5, Diễn đàn Hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng lần thứ 10 khai mạc tại thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.