1. >

CSV: Xin gia hạn công bố thông tin Báo cáo tài chính

Facebook Share

BNEWS.VN Mới đây, Sở GDCK TP Hồ Chí Minh đã nhận được công văn số 344/HCCB của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam (Mã CK: CSV) xin gia hạn công bố thông tin Báo cáo tài chính (BCTC) từ Quý 2/2016

CSV: Xin gia hạn công bố thông tin Báo cáo tài chính

Cụ thể, Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam xin gia hạn công bố thông tin 3 Báo cáo tài chính sau:

- Báo cáo tài chính Quý: trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý.

- Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét: trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày kết thúc 6 tháng đầu năm tài chính.

- Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán: trong thời hạn 100 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Lý do là Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản Miền Nam là Công ty đại chúng có quy mô lớn bao gồm Văn phòng công ty, 5 nhà máy phụ thuộc và 1 công ty con. Văn phòng công ty, các nhà máy và công ty con đều phải lập báo cáo tài chính của từng đơn vị và sau đó làm báo cáo tài chính hợp nhất toàn công ty.

Các nhà máy trực thuộc, công ty con là những đơn vị sản xuất kinh doanh với nhiều mặt hàng hóa chất, đóng tại các địa bàn tỉnh Đồng Nai, Bảo Lộc và tỉnh Lào Cai có vị trí địa lý xa công ty mẹ, nên việc cập nhật số liệu, kiểm kê nguyên liệu, thành phẩm, hàng hóa và tổng hợp để lên báo cáo tài chính của toàn Công ty mất nhiều thời gian.                                                                                                                             
Căn cứ quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015, đề nghị xin gia hạn công bố thông tin của CSV phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và CSV phải thực hiện công bố thông tin ngay sau khi nhận được ý kiến của UBCKNN về vấn đề này./.


logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Với mức tăng trưởng ổn định, bức tranh xuất khẩu đang nổi lên với nhiều gam màu tích cực. Không chỉ dừng lại ở mức 6 - 7% như mục tiêu đặt ra, năm 2017 ngành công thương hoàn toàn tự tin rằng kim ngạch xuất khẩu có thể cán đích 203 tỷ USD và tăng trưởng gấp đôi tới 14,5%.