1. >

Đại hội cổ đông Eximbank tiếp tục "bất thành"

Facebook Share

BNEWS.VN Biên bản Đại hội chưa được cổ đông thông qua, nên trong thời gian tới Eximbank sẽ phải tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để tiến hành thông qua nội dung chương trình Đại hội.

Đại hội cổ đông Eximbank tiếp tục "bất thành"

Ngày 24/5, Đại hội đồng cổ đông thường niên (lần 2) của Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) được tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh, với tỷ lệ cổ đông đăng ký tham dự đạt hơn 91%, đại diện cho hơn 1,12 triệu cổ phần và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Tuy nhiên, biên bản Đại hội chưa được cổ đông thông qua, nên trong thời gian tới Eximbank sẽ phải tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để tiến hành thông qua nội dung chương trình Đại hội.

Đại hội cổ đông Eximbank lần này đưa ra tờ trình với cổ đông về việc không trả cổ tức trong năm 2015. Cụ thể năm 2015, lợi nhuận trước dự phòng của Eximbank đạt 1.495 tỷ đồng nhưng sau khi trích lập, con số lợi nhuận trước thuế chỉ còn 61 tỷ đồng, hoàn thành 6% kế hoạch năm.

Do các khoản lỗ lũy kế được hạch toán hồi tố năm 2014 liên quan đến điều chỉnh lợi nhuận từ năm 2010 đến năm 2013, Eximbank cần giữ lại lợi nhuận còn lại cho đến hết hồi tố nên không chia cổ tức năm 2015.

Đặc biệt, Đại hội đồng cổ đông Eximbank cũng đưa ra tờ trình bầu bổ sung hai thành viên Hội đồng quản trị là bà Nguyễn Thị Xuân Loan và ông Phạm Hữu Phương.

Liên quan đến phương án khắc phục chỉnh sửa sau thanh tra của Eximbank, ông Đặng Anh Mai, Thành viên Hội đồng quản trị cho biết, đến nay, Eximbank đã khắc phục được 284,8 tỷ đồng; còn 831,8 tỷ đồng phải tiếp tục sửa chữa.

Năm 2016, Eximbank đặt kế hoạch gồm tổng tài sản đạt 142.500 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2015. Các chỉ tiêu huy động vốn và tổng dư nợ cấp tín dụng lần lượt tăng 15% và 10% lên 113.500 tỷ và 105.805 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế của Eximbank dự kiến đạt 720 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 29/4, Đại hội đồng cổ đông thường niên (lần 1) của Eximbank được tổ chức nhưng cũng bất thành do chỉ đạt tỷ lệ 51,19% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, thấp hơn mức được phép tiến hành Đại hội là 65%./.


logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Theo các nhà khoa học, từ lâu chất khử trùng Clo đã được sử dụng nhằm tiêu diệt hoặc làm giảm số lượng vi khuẩn trong đồ ăn tươi như rau củ, hoa quả. Tuy nhiên, kết quả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm cho thấy loại hóa chất này khi tiếp xúc với một số loại vi khuẩn lại vô tình khiến cho một số loại vi khuẩn chuyển sang trạng thái khác và trở nên vô hình trước các xét nghiệm an toàn thực phẩm.