1. >

Đại hội Hiệp hội Bất động sản Việt Nam

Facebook Share

BNEWS.VN Đại hội Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) lần thứ IV nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã diễn ra tại Hà Nội chiều ngày 15/10.

Đại hội Hiệp hội Bất động sản Việt Nam

Đại hội được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ III (2011 – 2016); đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ IV (2016 – 2021), đồng thời bầu ra Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cùng các chức danh lãnh đạo Hiệp hội Nhiệm kỳ IV.

Trong qua trình hoạt động, VNREA đặc biệt chú trọng công tác phản biện. Hiệp hội đã tiếp cận hệ thống pháp luật về bất động sản ngay từ bước soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật và phối hợp với các hoạt động thực tiễn của cộng đồng doanh nghiệp, cùng các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là các cơ quan của Bộ Xây dựng để tham mưu với Chính phủ và cơ quan chức năng đưa ra các chính sách đúng đắn, hợp lý, hiệu quả nhất cho thị trường.

Mạng lưới các cán bộ làm công tác pháp chế bất động sản được xây dựng rộng khắp để gặp gỡ trực tiếp doanh nghiệp và cùng chia sẻ. Hoạt động phản biện xã hội không diễn ra một cách thụ động mà tiến tới chủ động phát hiện các vấn đề phát sinh trong thực tế, những bất cập của chính sách khi triển khai để có ý kiến, tham mưu kịp thời với các cơ quan quản lý Nhà nước.

Điển hình là trong giai đoạn vừa qua, Hiệp hội đã tham mưu với Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành trong việc hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh BĐS, Luật Nhà ở, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư… và các văn bản dưới luật như Nghị định, thông tư… liên quan đến thị trường bất động sản; tổ chức nhiều cuộc tọa đàm, hội thảo để góp phần làm rõ chính sách, truyền tải kiến nghị vướng mắc của thị trường đối với các cơ quan quản lý Nhà nước - lãnh đạo VNREA cho biết.

Trên thực tế, khi triển khai đã có nhiều văn bản còn chồng chéo, mâu thuẫn; thủ tục cấp phép rườm rà; cơ chế, chính sách cho phát triển nhà ở xã hội, cải tạo chung cư cũ chưa phù hợp; quy định về bán nhà ở cho người nước ngoài chưa rõ ràng…

Hàng loạt những bất cập về cơ chế, chính sách liên quan đến xây dựng, bất động sản liên tục được các thành viên phản ánh. Với vai trò đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp - cầu nối hội viên với các cơ quan chức năng, VNREA luôn xác định công tác phản biện xã hội là trọng tâm, tạo ra nền tảng giúp cộng đồng doanh nghiệp bất động sản phát triển.

Theo phản ánh của các doanh nghiệp, lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản tại Việt Nam còn quá nhiều rủi ro; trong đó, rủi ro lớn nhất đến từ những bất cập của cơ chế, chính sách hiện hành.

Tuy nhiên, nhờ sự thúc đẩy của VNREA, những khó khăn đã và đang từng bước được tháo gỡ. Không những thế, VNREA còn tổ chức được nhiều cuộc gặp gỡ các nhà đầu tư trong và ngoài nước cũng như sự kiện chung của cộng đồng bất động sản khu vực và thế giới nhằm tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam phát triển, hội nhập - một số thành viên của Hiệp hội chia sẻ.

Thời gian tới, tham gia xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu thị trường bất động sản để làm cơ sở tham mưu cho cơ quan quản lý nhà nước trong việc hoạch định chính sách, tư vấn cho các nhà đầu tư nhằm đưa ra chiến lược phát triển bền vững là một trong những nhiệm vụ được VNREA đặt ra trong nhiệm kỳ mới 2016 – 2021.

Các mục tiêu của VNREA luôn gắn liền với mục tiêu phát triển thị trường bất động sản của Đảng và Nhà nước. Cụ thể là VNREA tiếp tục phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước trung ương và địa phương để tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học, tham gia tích cực vào hoạt động phổ biến chính sách, pháp luật về bất động sản với cộng đồng./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Kỳ vọng đạt 10 tỷ USD xuất khẩu rau quả của Việt Nam liệu có thành hiện thực khi mà ngành hàng xuất khẩu này vẫn còn đối mặt với nhiều rào cản?