THỜI SỰ

Đảm bảo quyền cho con của phụ nữ Việt kết hôn với người nước ngoài

Facebook Share

BNEWS.VNPhó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có giải pháp đảm bảo trẻ em là con của phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài được hưởng các quyền cơ bản về trẻ em.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan có giải pháp đảm bảo trẻ em là con của phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài nay trở về Việt Nam được hưởng các quyền cơ bản về trẻ em.

Gần đây một số báo chí phản ánh có hàng trăm trẻ em là con của phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài về cư trú tại Việt Nam trong đó có nhiều em đã có giấy khai sinh ở nước ngoài, do đó gặp khó khăn trong thủ tục để đi học, chăm sóc sức khỏe... tại Việt Nam.

Về vấn đề trên, Phó Thủ tướng giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan có giải pháp đảm bảo trẻ em là con của phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài nay trở về Việt Nam được hưởng các quyền cơ bản về trẻ em, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đã có công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo tình hình trẻ em là con của phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài trở về.

Để chuẩn bị cho việc phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, đề xuất giải pháp và hướng dẫn giải quyết tình trạng này trước mắt cũng như lâu dài, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở: Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Công an và các cơ quan, tổ chức liên quan khác rà soát, báo cáo nhanh về tình hình trẻ em là con của phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài trở về sinh sống tại địa phương và đề xuất giải pháp, kiến nghị.

Trong báo cáo nêu rõ số trẻ em là con của phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài trở về sinh sống tại địa phương, cụ thể: số trẻ em đã đăng ký khai sinh ở nước ngoài nhưng chưa nhập quốc tịch Việt Nam; số trẻ em chưa được đăng ký khai sinh tại Việt Nam; số trẻ em chưa được đi học đúng độ tuổi.

chinhphu.vn

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)
VIDEO

Tại thành phố New York-Mỹ vẫn có những hàng rong trên phố, thế nhưng những hàng rong này lại được cấp phép, hoạt động theo quy định chặt chẽ của chính quyền địa phương.