1. >

Đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Mía đường II

Facebook Share

BNEWS.VN Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Mía đường II.

Đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Mía đường II

Căn cứ theo Quyết định số 17/QĐ-SGDHCM ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Mía đường II – CTCP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nắm giữ.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Mía đường II – CTCP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nắm giữ như sau:

Tổng số nhà đầu tư tham gia:  07 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước:  

  05 NĐT

Cá nhân nước ngoài: 

    0 NĐT

Tổ chức trong nước:

  02 NĐT

Tổ chức nước ngoài:    

    0 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký:    63.706.700 CP

Cá nhân trong nước:  

  36.426.700 CP

Cá nhân nước ngoài: 

                 0 CP

Tổ chức trong nước:

 27.280.000 CP

Tổ chức nước ngoài:    

                 0 CP

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Theo các nhà khoa học, từ lâu chất khử trùng Clo đã được sử dụng nhằm tiêu diệt hoặc làm giảm số lượng vi khuẩn trong đồ ăn tươi như rau củ, hoa quả. Tuy nhiên, kết quả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm cho thấy loại hóa chất này khi tiếp xúc với một số loại vi khuẩn lại vô tình khiến cho một số loại vi khuẩn chuyển sang trạng thái khác và trở nên vô hình trước các xét nghiệm an toàn thực phẩm.