1. >

Đẩy nhanh tiến độ trồng rừng ven biển

Facebook Share

BNEWS.VN Kết quả kiểm tra thực hiện Đề án Bảo vệ và phát triển rừng ven biển, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2015 - 2020 cho thấy, kết quả trồng rừng ven biển đạt thấp so với mục tiêu, yêu cầu.

Đẩy nhanh tiến độ trồng rừng ven biển

Bộ Nông nghiệp & Phát triển nôn thôn yêu cầu đẩy nhanh tiến độ trồng rừng ven biển. Ảnh: TTXVN

Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, Bộ này vừa có văn bản đề nghị các địa phương có rừng ven biển khẩn trương triển khai các biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ trồng rừng ven biển.

Theo đó, UBND các tỉnh, thành phố có rừng ven biển khẩn trương chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo, đôn đốc chủ đầu tư các Dự án Bảo vệ và phát triển rừng ven biển khẩn trương hoàn thiện thủ tục dự án theo quy định;

Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, bảo đảm hoàn thành kế hoạch năm 2015 và 2016; tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát, bảo đảm chất lượng, khối lượng các công trình.

Ngoài ra, các địa phương tiếp tục rà soát, xác định quỹ đất, hiện trường trồng rừng, chủ động chuẩn bị các điều kiện trồng rừng (vật tư, cây giống đủ số lượng và tiêu chuẩn, khảo sát thiết kế);

Xem xét giao đơn vị chủ quản đầu tư các dự án có chuyên môn về bảo vệ, phát triển rừng ven biển phù hợp với thực tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan đầu mối về quản lý rừng ven biển ở địa phương.

Theo Tổng cục Lâm nghiệp, từ đầu năm đến nay, 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển đã trồng rừng mới được 4.486 ha; trong đó, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng là 3.884 ha (gồm 2.868 ha rừng ngập mặn, 1.016 ha rừng chắn gió, chắn cát) và 584 ha rừng sản xuất.

Các địa phương trên cũng phục hồi được 2.308 ha rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; trong đó, có 1.736 ha rừng ngập mặn, 572 ha rừng chắn gió, chắn cát.

Nguyên nhân tiến độ trồng rừng ven biển đạt thấp là do năm 2015 là năm đầu tiên thực hiện Đề án Bảo vệ và phát triển rừng ven biển, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2015 - 2020 và quy định pháp luật mới có liên quan đến quản lý đầu tư công, nên nhiều địa phương lúng túng trong công tác xây dựng, thẩm định và phê duyệt dự án.

Bên cạnh đó, một số địa phương chưa quan tâm đầy đủ trong chỉ đạo xây dựng, phê duyệt triển khai các dự án, Ban quản lý Dự án chưa đủ năng lực; các dự án được phê duyệt muộn nên thời gian thực hiện trong năm 2015 ngắn, làm ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành các công trình và giải ngân dự án.

Ngoài ra, các địa phương chưa chủ động chuẩn bị vật tư, cây giống đủ số lượng và tiêu chuẩn (do yêu cầu thời gian vườn ươm dài); hiện trường, quỹ đất trồng rừng ven biển khó khăn;

Một số Ban quản lý Dự án trồng rừng ven biển không do cơ quan chuyên môn về lâm nghiệp làm chủ đầu tư, quản lý nên việc tổ chức thực hiện, tổng hợp, báo cáo thiếu đầy đủ, thống nhất./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Sáng 24/5, Diễn đàn Hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng lần thứ 10 khai mạc tại thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.