1. >

DHC sắp phát hành trên 3,7 triệu cổ phiếu

Facebook Share

BNEWS.VN DHC sẽ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

DHC sắp phát hành trên 3,7 cổ phiếu

Từ ngày 18/9 đến ngày 16/10/2017, Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre (mã chứng khoán: DHC) sẽ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

Theo đó, tổng số cố phiếu phát hành để trả cổ tức là trên 2,5 triệu cổ phiếu, tương ứng với tổng giá trị gần 25,6 tỷ đồng.

Mỗi cổ đông sở hữu một cổ phiếu được hưởng 1 quyền, cứ 10 quyền thì nhận được 1 cổ phiếu phát hành thêm. Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phần lẻ thập phân nếu có sẽ bị hủy bỏ.

Nguồn vốn phát hành được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm ngày 31/12/2016 theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

Ngoài ra, công ty cũng có phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty với số lượng 1,2 triệu cổ phiếu.

Tỷ lệ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động /số lượng cổ phiếu đang lưu hành là 4,69%. 

Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động chịu hạn chế chuyển nhượng 2 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

Công ty cổ Phần Đông Hải Bến Tre hoạt động trên lĩnh vực sản xuất và kinh doanh giấy kraft công nghiệp; sản xuất và kinh doanh bao bì carton, các sản phẩm bao gói từ giấy.

Ngày 23/07/2009: Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre chính thức niêm yết và giao dịch cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp.Hổ Chí Minh (HOSE) với mã chứng khoán DHC./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Căn hộ Condotel là căn hộ nghỉ dưỡng kết hợp khách sạn. Đây là sản phẩm kinh doanh bất động sản mang lại nhiều lợi ích và không ít những rủi ro.