1. >

Điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ

Facebook Share

BNEWS.VN Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định về việc điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 và giai đoạn 2014 - 2016.

Điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định về việc kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách Trung ương (bao gồm trái phiếu Chính phủ) sang năm 2018.

Quyết định nêu rõ: điều chỉnh giảm kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 và 2014 - 2016 với tổng số vốn điều chỉnh giảm là 3.776,869 tỷ đồng; trong đó, tổng số vốn điều chỉnh giảm tại 4 Bộ: Giao thông- Vận tải, Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế là 2.161,887 tỷ đồng; tổng số vốn điều chỉnh giảm tại 61 địa phương là 1.614,981 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước (bao gồm trái phiếu Chính phủ) năm 2018 được giao; chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan thanh tra, kiểm toán về tính chính xác của các thông tin, số liệu báo cáo.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thu hồi vốn trái phiếu Chính phủ điều chỉnh giảm giai đoạn 2012 - 2015 và giai đoạn 2014 - 2016; không cho giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch hằng năm của mỗi dự án vượt tổng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 và giai đoạn 2014 - 2016 sau khi điều chỉnh.

Bộ báo cáo tình hình thu hồi vốn trái phiếu Chính phủ điều chỉnh giảm giai đoạn 2012 - 2015 và giai đoạn 2014 - 2016 và tình hình giải ngân kế hoạch vốn ngân sách nhà nước (bao gồm trái phiếu Chính phủ) kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân sang năm 2018 theo định kỳ hằng tháng và hằng quý theo quy định.

Các bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định hoặc thông báo danh mục dự án và mức vốn trái phiếu Chính phủ điều chỉnh giảm, bổ sung giai đoạn 2012 - 2015 và giai đoạn 2014 - 2016; danh mục dự án và mức vốn kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân vốn ngân sách nhà nước (bao gồm trái phiếu Chính phủ) sang năm 2018 cho các đơn vị trực thuộc để thực hiện; đồng thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 20/3/2018.

Định kỳ hằng tháng, quý và cả năm, Bộ Tài chính báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn ngân sách nhà nước (bao gồm trái phiếu Chính phủ) kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2018 theo quy định; chịu trách nhiệm đối với tính chính xác về thông tin, số liệu của các dự án do bộ, địa phương quản lý. Trường hợp phát hiện các thông tin không chính xác, phải kịp thời gửi báo cáo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ.

Các dự án bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 và giai đoạn 2014 - 2016 và Dự án 991B của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được giải ngân đến hết ngày 31/12/2018./.

>>>Chỉ thị của Thủ tướng về thực hiện các biện pháp rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Sau thành công của hai cuộc gặp thượng đỉnh Hàn-Triều và Mỹ-Triều trong tháng 4 và tháng 6 vừa qua, con đường phi hạt nhân hóa từng bước bán đảo Triều Tiên và cải cách kinh tế được lãnh đạo Triều Tiên lựa chọn sẽ mang lại những cơ hội lớn cho kinh tế khu vực và thế giới.