1. >

Điều tiết các lĩnh vực quản lý nhà nước về đô thị bằng khung pháp lý

Facebook Share

BNEWS.VN Ngày 3/8, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng phối hợp cùng Liên minh các thành phố (Cities Allience) tổ chức Hội thảo tham vấn báo cáo cuối kỳ xây dựng Chiến lược phát triển đô thị quốc gia (giai đoạn 1).

Điều tiết các lĩnh vực quản lý nhà nước về đô thị bằng khung pháp lý

Hội thảo tham vấn báo cáo cuối kỳ Xây dựng chiến lược phát triển đô thị quốc gia (giai đoạn 1). Ảnh: Thu Hằng/BNEWS

Ông Nguyễn Tường Văn, Cục trưởng Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng) cho biết, từ cuối những năm 1990, Chính phủ đã quan tâm và ban hành khung pháp lý nhằm hướng dẫn, điều tiết và kiểm soát quá trình phát triển đô thị, bắt đầu với các chính sách, định hướng quy hoạch về xây dựng, không gian đô thị ở cấp quốc gia.

Trong đó phải kể đến việc ban hành Quy hoạch chung Phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2020 ban hành năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ. Quy hoạch này đã tạo nền móng cơ bản cho việc thực hiện các chương trình phát triển đô thị và hệ thống phân loại đô thị Việt Nam.

Cùng đó là hàng loạt Luật Quy hoạch đô thị, Nghị định về phân loại đô thị, về quản lý đầu tư phát triển đô thị và nhiều quy hoạch, chương trình, chiến lược… được ban hành.

Trong vòng 10 năm trở lại đây, khung pháp lý liên quan đến phát triển đô thị đã từng bước được hoàn thiện và trở thành công cụ quản lý phát triển đô thị hữu hiệu cho các cơ quan quản lý nhà nước.

Khung pháp lý này đã dần điều tiết hầu hết các lĩnh vực quản lý nhà nước về đô thị: từ quy hoạch đô thị, thực hiện quy hoạch đô thị, phân loại đô thị, quản lý đầu tư phát triển đô thị cho đến phát triển đô thị bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, từ nâng cấp cơ sở hạ tầng đô thị đến nhà ở cho người dân, người có thu nhập thấp, nâng cấp các khu nghèo trong đô thị…

Tại hội thảo, các chuyên gia có chung đánh giá, thực trạng đô thị hiện nay và quá trình chuyển đổi về hành chính, không gian, kinh tế, nhân khẩu học và phúc lợi xã hội trong đô thị cho thấy sự tăng trưởng và phát triển không ngừng của đô thị, nhưng đồng thời cũng mang lại những bất cập trong dự báo quá trình đô thị hóa.

Quá trình đô thị hóa thời gian qua còn gặp nhiều bất cập. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Điển hình là sự phối hợp và liên kết chưa đủ hiệu quả giữa các địa phương, giữa các vùng và khu vực trong quá trình lập và thực hiện quy hoạch đô thị; giới hạn trong huy động nguồn vốn đầu tư cho cơ sở hạ tầng đô thị trong khi nhu cầu phát triển ngày càng tăng cao…

Những điều này đặt ra yêu cầu phải chủ động hoàn thiện hệ thống khung pháp lý, chính sách của cơ quan quản lý nhà nước Trung ương và địa phương.

Để giải quyết vấn đề này, ông Lawrie Wilson - Tư vấn quốc tế của Ban Quản lý dự án Chương trình NUDS cho rằng, cần thay đổi trọng tâm quy hoạch xây dựng hiện nay. Thay vì khai thác các cơ hội để tối đa hóa đầu tư phát triển (vì những lợi ích ngắn hạn) thì nên chú trọng phát triển, nâng cấp các dịch vụ công ích (hướng tới một tương lai bền vững). Vì vậy, cần thiết phải tăng cường chức năng, cơ chế này.

Tuy nhiên, điều này yêu cầu sự thay đổi triệt để tư tưởng quy hoạch ở Việt Nam, từ hướng tiếp cận thúc đẩy phát triển bằng mọi giá, chuyển sang hướng cân nhắc cả hai mặt lợi ích và chi phí cơ hội khi xem xét những chỉ tiêu như tính bền vững, khả năng ứng phó của đô thị, tăng trưởng xanh - ông Lawrie Wilson nhận xét.

Nhờ sự hỗ trợ về nguồn lực cũng như về chuyên môn của Liên minh các thành phố, sự giúp đỡ của các cơ quan, tổ chức và các chuyên gia trong nước và quốc tế, Bộ Xây dựng đã đề xuất và triển khai xây dựng chiến lược phát triển đô thị quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Đây sẽ là một công cụ giúp Chính phủ tăng cường kiểm soát công tác phát triển đô thị, tạo tiền đề, cơ sở lý luận phục vụ các quyết định về phát triển đô thị trong tương lai, thu hẹp khoảng cách hiện tại giữa các mục tiêu phát triển nêu trong định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam.

Dự án xây dựng Chiến lược phát triển đô thị quốc gia, giai đoạn 1 bao gồm thực hiện các công tác rà soát, cập nhật, bổ sung dữ liệu đô thị, phân tích thực trạng phát triển đô thị cả nước, phân tích khung chính sách, pháp lý về phát triển đô thị, nghiên cứu đưa ra các mục tiêu chính làm cơ sở cho việc xây dựng dự án giai đoạn tiếp theo.

Hiện Chính phủ đã phê duyệt danh mục Dự án Phát triển đô thị thích ứng và bền vững do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ; trong đó, bao gồm giai đoạn 2 - giai đoạn hoàn thành việc xây dựng chiến lược phát triển đô thị quốc gia./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Sáng 24/5, Diễn đàn Hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng lần thứ 10 khai mạc tại thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.