1. >

Đoàn công tác của BCĐTW về phòng chống tham nhũng làm việc với Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang

Facebook Share

BNEWS.VN Ngày 7/10, Đoàn Công tác số 4 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang công bố kết quả làm việc của Đoàn tại địa phương.

Đoàn công tác của BCĐTW về phòng chống tham nhũng làm việc với Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang

Ngày 7/10, Đoàn Công tác số 4 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng Nguyễn Hòa Bình làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang công bố kết quả làm việc của Đoàn tại địa phương.

Theo ông Nguyễn Hòa Bình, trên tinh thần nghiêm túc, khách quan, thẳng thắn, việc kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm là dịp để Hậu Giang phát huy những mặt tích cực, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác phòng chống tham nhũng, cũng như trong phát hiện và xử lý các sai phạm trong lĩnh vực kinh tế.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ, các cơ quan tiến hành tố tụng có thêm những bài học, những việc làm được và chưa được qua đợt kiểm tra này. Trên cơ sở những kiến nghị của Đoàn, tỉnh có kế hoạch tổ chức thực hiện công việc được giao tốt hơn trong thời gian tới.

Trên cơ sở dự thảo kết quả kiểm tra, giám sát, Đoàn công tác sẽ cùng với địa phương thảo luận, đóng góp thêm ý kiến trên tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc cho từng nội dung cụ thể trong Dự thảo. Từ đó hoàn chỉnh Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát để trình Ban Chỉ đạo Trung ương về những công việc mà mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang phải triển khai thực hiện sau đợt kiểm tra này.

Từ cuối tháng 8/2016 đến đầu tháng 10/2016, Đoàn Công tác số 4 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang và các cơ quan, đơn vị của tỉnh như Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Cục Thuế tỉnh và Huyện ủy Phụng Hiệp.

Đoàn Công tác số 4 đã làm việc với các nội dung như công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với việc phát hiện và xử lý tham nhũng; việc phát hiện, xử lý tham nhũng, nhất là thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế của các cơ quan, đơn vị chức năng ở một số địa phương; việc thi hành án phần thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện vụ việc, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế; công tác tham mưu, đề xuất xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế của Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Đoàn kiểm tra, giám sát việc quán triệt, triển khai Chỉ thị 50 ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”.

Một số hạn chế của Hậu Giang được Đoàn Công tác số 4 chỉ ra như Ban Thường vụ chưa kiểm tra sâu nhiệm vụ, chuyên môn của các cơ quan chức năng. Do đó, chất lượng tham mưu, xử lý phòng chống tham nhũng, sai phạm trong lĩnh vực kinh tế chưa cao, chưa đi vào thực chất, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn đặt ra. Việc khắc phục, xử lý nhiều vụ việc chưa toàn diện, chưa nghiêm minh; còn để tình trạng “nặng dưới nhẹ trên”…/.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Một ngôi trường được cho là ở Mỹ không có trụ sở, không giáo viên, không được tổ chức nào công nhận nhưng lại liên kết đào tạo với 14 tỉnh, thành của Việt Nam trong nhiều năm. Nhiều trường phổ thông của VN cũng đang có chương trình hợp tác với trường này.