1. >

Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong phát hành gần 15 triệu cổ phiếu

Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong phát hành gần 15 triệu cổ phiếu

Trong năm 2017, Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong (mã chứng khoán NTP) dự kiến phát hành hơn 14,9 triệu cổ phiếu, tương ứng với tổng mệnh giá phát hành đạt gần 149 tỷ đồng.

Thông báo về việc đưa cổ phiếu CTC vào diện bị cảnh báo

Thông báo về việc đưa cổ phiếu CTC vào diện bị cảnh báo

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cổ phiếu của Công ty cổ phần Gia Lai, mã chứng khoán CTC sẽ bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 21/4/2017.

BMP Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần

BMP Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần

Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh, (mã cổ phiếu BMP - HOSE) sẽ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 80% vốn điều lệ, tương đương giá trị 363.827.840.000 đồng.

Nhựa Tân Phú dự kiến phát hành hơn 3,4 triệu cổ phiếu

Nhựa Tân Phú dự kiến phát hành hơn 3,4 triệu cổ phiếu

Trong năm 2017, Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú , mã chứng khoán TPP sẽ phát hành thêm trên 3,4 triệu cổ phiếu để tăng vốn và trả cổ tức.

Cổ phiếu SDA bị đưa vào diện cảnh báo

Cổ phiếu SDA bị đưa vào diện cảnh báo

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc đưa cổ phiếu công ty SimCo Sông Đà, mã chứng khoán SDA vào diện cảnh báo từ ngày 20/4.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội bổ sung lý do đưa cổ phiếu PVX vào diện cảnh báo

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội bổ sung lý do đưa cổ phiếu PVX vào diện cảnh báo

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc bổ xung lý do đưa cổ phiếu của Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí, mã cổ phiếu PVX vào diện cảnh báo từ ngày 19/4.

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam sẽ bán đấu giá vốn góp hơn 262,5 tỷ đồng

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam sẽ bán đấu giá vốn góp hơn 262,5 tỷ đồng

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thoái vốn hơn 262,5 tỷ đồng tại Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines

Cổ phiếu PXA bị đưa vào diện cảnh báo

Cổ phiếu PXA bị đưa vào diện cảnh báo

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Dầu khí Nghệ An (PXA) bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 19/4.

VCS sẽ trả cổ tức với tỷ lệ từ 20 - 50%

VCS sẽ trả cổ tức với tỷ lệ từ 20 - 50%

VCS vừa đưa ra phương án phát hành cổ phiếu năm 2017.

Cổ phiếu TS4 bị đưa vào diện cảnh báo

Cổ phiếu TS4 bị đưa vào diện cảnh báo

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh cho biết, cổ phiếu của Công ty cổ phần Thủy sản số 4 (TS4) sẽ bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 20/4.

Nhựa Đông Á phát hành hơn 2 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Nhựa Đông Á phát hành hơn 2 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

DAG phát hành hơn 2 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5% trên mệnh giá (20 cổ phiếu được nhận thêm 1 cổ phiếu) từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng).

VIDEO

Thời điểm này có phải đã quá muộn để xây dựng thương hiệu không khi mà con tôm Việt Nam khẳng định chỗ đứng tại 90 quốc gia nhưng việc xây dựng thương hiệu cho nó mới chỉ ở những bước đầu?