1. >

DPM đặt mục tiêu lãi 371 tỷ năm 2018

Facebook Share

BNEWS.VN Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (DPM) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

DPM đặt mục tiêu lãi 371 tỷ năm 2018

Theo đó, DPM đặt chỉ tiêu tổng doanh thu đạt 8.577 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt là 442 tỷ và 371 tỷ đồng, nộp NSNN 359 tỷ đồng.

Riêng công ty mẹ DPM, kế hoạch doanh thu là 8.267 tỷ và lợi nhuân sau thuế 342 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức là 10%, hệ số nợ/vốn điều lệ 0,45.

Về kế hoạch đầu tư, tổng nhu cầu vốn là 1.571 tỷ để đầu tư XDCB và mua sắm tài sản, trang thiết bị, đầu tư tài chính. Nguồn vốn lấy từ vốn chủ sở hữu (756 tỷ) và vốn khác (815 tỷ).

Về kế hoạch sản xuất, năm 2018 Đạm Phú Mỹ đặt mục tiêu sản xuất 800.000 tấn Đạm Phú Mỹ, 170.000 tấn NPK, 55.500 tấn NH3 và khoảng 13.500 tấn UFC 85/Formaldehyde.

Kế hoạch tiêu thụ, ước tính năm 2018 đạt 820.000 tấn Đạm Phú Mỹ, khoảng 150.000 tấn NPK, 225.000 tấn phân bón khác…

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Nhiều siêu thị và chợ dân sinh mở cửa trở lại, phục vụ khách mua đồ hóa vàng, cáo lễ để cúng đưa tổ tiên. Nguồn hàng cung ứng tại các siêu thị khá dồi dào, giá cả và chất lượng luôn ổn định, vì thế mà thu hút đông người mua.