1. >

Dự kiến phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2017

Facebook Share

BNEWS.VN Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản thông báo dự kiến kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2017.

Dự kiến phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2017

Dự kiến phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2017. Ảnh minh họa: TTXVN

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản số 8836/BKHĐT-TH gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương… thông báo dự kiến kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2017.

Theo kế hoạch, vốn ngân sách Trung ương trong nước năm 2017 sẽ được bố trí theo thứ tự ưu tiên sau: ưu tiên bố trí đủ mức vốn tối thiểu để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản vốn ngân sách trung ương đến ngày 31/12/2014; ưu tiên bố trí đủ mức vốn tối thiểu để đối ứng các chương trình, dự án sử dụng vốn nước ngoài (vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài).

Văn bản cũng nêu rõ, sau khi bố trí đủ mức vốn tối thiểu theo quy định, nếu còn nguồn mới xem xét bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp đến ngày 30/9/2016 giải ngân đạt từ 30% kế hoạch năm 2016 trở lên; trong đó, ưu tiên trước hết bố trí đủ vốn cho các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2017. Tiếp đó đến dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng sẽ không bố trí kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2017 cho các dự án chuyển tiếp đến ngày 30/9/2016 giải ngân dưới 30% kế hoạch, các dự án khởi công mới (trừ các dự án khởi công mới thuộc hai chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững, vốn đối ứng các chương trình, dự án ODA, dự án đầu tư theo hình thức PPP).

Mức vốn bố trí cho từng dự án không được vượt quá số vốn dự kiến bố trí trong kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020 trừ đi kế hoạch năm 2016 đã được giao và được bổ sung (nếu có).

Đối với việc bố trí vốn nước ngoài (ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài) của bộ, ngành Trung ương và địa phương sẽ thực hiện theo nguyên tắc sau: ưu tiên bố trí cho các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ đang triển khai dở dang.

Theo đó, đối với các dự án ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ khởi công mới năm 2017 phải kiểm soát chặt chẽ về sự cần thiết, chỉ thực hiện các dự án thực sự hiệu quả, đã ký hết Hiệp định với nhà tài trợ đến ngày 30/9/2016.

Đối với các dự án ký kết Hiệp định từ ngày 1/10/2016 đến ngày 31/10/2016, đã phê duyệt Quyết định đầu tư theo đúng quy định và dự kiến bố trí kế hoạch vốn nước ngoài năm 2017, văn bản đề nghị cần dự kiến cụ thể mức vốn và sao gửi kèm theo Hiệp định và Quyết định phê duyệt dự án của cấp có thẩm quyền./.

>> Giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Ông Phạm Tiến Dũng – Trưởng phòng Thanh tra chuyên ngành I, Thanh tra Bộ NN&PTNT trả lời độc quyền Truyền hình Thông tấn về kết luận thanh tra vụ trộn lõi pin vào phụ phẩm cà phê ở Đắc Nông và đặc biệt là kết quả thanh tra mới nhất về một chất có tên Aflatoxin B1 tồn dư trong bột ớt, mà trước đó đã được cơ quan chuyên môn y tế kết luận là chất này có thể gây ung thư.