1. >

Dự kiến sự kiện kinh tế từ ngày 12/1-24/1

Facebook Share

BNEWS.VN Ngày 12/1: Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Viện Chăn nuôi.

Dự kiến sự kiện kinh tế từ ngày 12/1-24/1

1. Sự kiện kinh tế Việt Nam
Ngày 12/1:

-
Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Viện Chăn nuôi.

-Hiệp hội da giày Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Ngày 14/1:

-Tại Tp. Hồ Chí Minh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Lễ mừng xuất khẩu thủy sản Việt Nam năm 2017 hoàn thành kế hoạch 8 tỷ USD

Ngày 24/1:

-Tổng công Tàu thủy tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ 9 về Công nghệ Đóng tàu, Hàng hải và Công trình biển – Vietship 2018.

2. Sự kiện kinh tế thế giới

Ngày 17/1:

-OTTAWA: Ngân hàng trung ương Canada công bố báo cáo về chính sách tiền tệ.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

12 dự án thua lỗ của ngành công thương bước đầu đã có những chuyển biến tích cực nhưng vẫn cần có sự hỗ trợ quyết liệt hơn nữa về mặt chính sách để có thể hoạt động trở lại theo cơ chế thị trường như mục tiêu Chính phủ đề ra.