1. >

Dự kiến sự kiện kinh tế từ ngày 15/1-24/1

Facebook Share

BNEWS.VN Ngày 15/1: Bộ Công Thương tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Dự kiến sự kiện kinh tế từ ngày 15/1-24/1

1. Sự kiện kinh tế Việt Nam

Ngày 15/1:

-Bộ Công Thương tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

-Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Ngày 16/1:

-Tổng cục Thủy sản họp triển khai nhiệm vụ năm 2018.

-Bộ Xây dựng họp triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Ngày 17/1:

-Tại Lào Cai diễn ra hội nghị Hợp tác xã nông nghiệp tham gia công nghệ cao.

Ngày 21/1:

-Tại Gia Lai khởi công Trung tâm chế biến rau quả Doveco Gia Lai.

Ngày 24/1:

-Tổng công Tàu thủy tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ 9 về Công nghệ Đóng tàu, Hàng hải và Công trình biển – Vietship 2018.

2. Sự kiện kinh tế thế giới

Ngày 17/1:

-OTTAWA: Ngân hàng trung ương Canada công bố báo cáo về chính sách tiền tệ.

Ngày 18/1:

-Ngân hàng trung ương Hàn Quốc họp chính sách tiền tệ.

-PARIS: Thống đốc Ngân hàng trung ương Pháp có bài phát biểu thường niên đầu năm trước ngành tài chính.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Hiện nay trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội, cây xanh không đồng đều về chủng loại, kích cỡ và chiều cao, cây dễ bị gãy đổ và không đẹp. Hơn nữa mật độ cây xanh trên đầu người còn thấp, trong khi đó thì ý thức bảo vệ cây xanh của một số người dân cũng chưa cao. Thành phố Hà Nội đang đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ trồng mới 1.000.000 cây xanh nhằm tăng diện tích cây xanh trên địa bàn.