1. >

Dư nợ cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội Bắc Giang đạt trên 3.110 tỷ đồng

Facebook Share

BNEWS.VN Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Giang tập trung triển khai kịp thời chương trình cho vay hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Dư nợ cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội Bắc Giang đạt trên 3.110 tỷ đồng

Bắc Giang tập trung cho hộ nghèo về nhà ở vay vốn.Ảnh minh họa: Hoàng Nguyên-TTXVN

Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Giang Ngô Gia Quát cho biết, từ nay đến cuối năm ngân hàng sẽ nâng cao chất lượng các chương trình tín dụng chính sách, phấn đấu đạt mức tăng trưởng tín dụng cả năm 2016 từ 6 - 8%, nợ quá hạn dưới 0,2%; trong đó tập trung triển khai kịp thời chương trình cho vay hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, ngân hàng tranh thủ nguồn vốn, triển khai kịp thời chương trình cho vay mới theo sự chỉ đạo của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam; tập trung nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm soát tốt nợ đến hạn, tập trung xử lý nợ quá hạn, nợ không có khả năng thu hồi, nợ rủi ro, nợ đi khỏi địa phương.

Trên cơ sở kết quả đối chiếu, phân tích nợ đến ngày 30/6/2016, Ngân hàng Chính sách xã hội Bắc Giang tiến hành phân loại nợ, có kế hoạch, giải pháp xử lý, trình ngân hàng cấp trên xem xét cơ chế xử lý đối với các khoản nợ tồn đọng lâu ngày không có khả năng thu hồi.

Ngoài ra, Ngân hàng Chính sách xã hội Bắc Giang tiếp tục nâng cao chất lượng ủy thác ở cơ sở và tổ tiết kiệm và vay vốn; nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát của Hội cấp xã (Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh...); rà soát, củng cố việc lưu trữ hồ sơ, sổ sách của Hội cấp xã, tổ tiết kiệm và vay vốn; tổ chức đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho 100% Ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn, cán bộ Hội cấp xã, Trưởng thôn, Ban giảm nghèo, Chủ tịch UBND cấp xã.

Cùng với duy trì có hiệu quả hoạt động giao dịch xã, thực hiện thí điểm chủ trương giao dịch qua tài khoản tiền gửi của tổ viên tổ tiết kiệm và vay vốn tại huyện Tân Yên và huyện Lục Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội Bắc Giang tập trung hoàn thành kế hoạch kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát của tổ chức Hội nhận ủy thác; làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách và các chương trình cho vay mới đến các cấp, các ngành và người dân.

Đến giữa tháng 8, tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội Bắc Giang đạt trên 3.110 tỷ đồng, tăng gần 250 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, với 116 nghìn khách hàng có dư nợ.

Từ đầu năm đến nay, chi nhánh ngân hàng đã giải ngân đến 18.600 khách hàng với doanh số cho vay đạt 555 tỷ đồng, riêng doanh số cho vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo đạt 420 tỷ đồng, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đạt 65 tỷ đồng.

Mức cho vay bình quân các chương trình tín dụng chính sách xã hội của Ngân hàng Chính sách xã hội Bắc Giang đạt 30 triệu đồng/hộ, riêng chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo mức bình quân từ 35 - 44 triệu đồng/hộ.

Nguồn vốn tín dụng ưu đãi này đã góp phần quan trọng giúp nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn ở tỉnh Bắc Giang có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, ổn định đời sống, từng bước vươn lên thoát nghèo./.

>>> Ngân hàng Chính sách Xã hội lý giải về điều kiện vay vốn nhà ở xã hội

>>> Cần trên 200 tỷ đồng hoàn thành hỗ trợ hộ nghèo miền Trung xây nhà tránh lụt bão

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

12 dự án thua lỗ của ngành công thương bước đầu đã có những chuyển biến tích cực nhưng vẫn cần có sự hỗ trợ quyết liệt hơn nữa về mặt chính sách để có thể hoạt động trở lại theo cơ chế thị trường như mục tiêu Chính phủ đề ra.