1. >

EVN hoàn thiện bộ máy sản xuất phù hợp với định hướng tái cơ cấu

Facebook Share

BNEWS.VN Năm 2017, EVN phấn đấu tiếp tục sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, hoàn thiện bộ máy tổ chức sản xuất phù hợp với định hướng tái cơ cấu ngành Điện của Chính phủ.

EVN hoàn thiện bộ máy sản xuất phù hợp với định hướng tái cơ cấu

EVN hướng tới mục tiêu hoàn thiện bộ máy sản xuất phù hợp với định hướng tái cơ cấu. Ảnh minh họa: TTXVN

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, trong năm 2017, Tập đoàn tiếp tục sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, hoàn thiện bộ máy tổ chức sản xuất phù hợp với định hướng tái cơ cấu ngành Điện của Chính phủ.

Theo đó, Tập đoàn triển khai thực hiện Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc EVN giai đoạn 2016-2020 sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; phê duyệt Đề án sắp xếp, tái cơ cấu các Tổng công ty giai đoạn 2016-2020 để triển khai thực hiện.

Đồng thời rà soát, sửa đổi bổ sung Điều lệ/Quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị trực thuộc, các Tổng công ty thuộc EVN sau khi Chính phủ ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của EVN.

Bên cạnh đó, xây dựng và triển khai các đề án về mô hình tổ chức các đơn vị nhằm thực hiện Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc EVN giai đoạn 2016-2020. Ngay trong quý 1 này, EVN sẽ hoàn thành sửa đổi, xây dựng mới các quy chế, quy định quản lý nội bộ của EVN.

Cùng với việc tiếp tục nghiên cứu cơ chế tài chính của EVN trong giai đoạn thị trường bán buôn điện cạnh tranh theo Quyết định số 63/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Tập đoàn cũng xây dựng phương án tách bạch về tổ chức và hạch toán chi phí của bộ phận phân phối và bán lẻ điện thuộc các Tổng công ty Điện lực.

Mặt khác, từng bước sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý của Công ty mẹ cho phù hợp yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn thị trường bán buôn điện cạnh tranh; tăng khả năng điều hành của Công ty mẹ đối với hoạt động của các công ty con, thực hiện có hiệu quả kế hoạch phối hợp chung của các đơn vị thành viên trong Tập đoàn.

Ngoài ra, EVN còn hoàn thành công tác cổ phần hóa Tổng công ty Phát điện 3 (GENCO3); Hoàn thành xác định giá trị doanh nghiệp Tổng công ty Phát điện 1 (GENCO1) theo đúng các quy định về trình tự, thủ tục của pháp luật.

Đến hết năm 2016, EVN đã hoàn thành công bố giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa GENCO3 và Bộ Công Thương đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa Tổng công ty này.

Tập đoàn cũng đang làm việc với Kiểm toán nhà nước, cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan để thẩm định giá trị doanh nghiệp; Hoàn thành thủ tục, báo cáo Bộ Công Thương phê duyệt kết quả lựa chọn tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp GENCO1.

Đồng thời hoàn thành thủ tục, báo cáo Bộ Công Thương phê duyệt dự toán chi phí cổ phần hóa GENCO2.

Hiện nay, EVN đã hoàn thành giảm vốn góp tại Công ty CP Cơ điện Thủ Đức (mã chứng khoán là EMC) xuống dưới mức chi phối theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời giảm vốn của EVN tại EMC từ 56,92% xuống còn 40,05% vốn điều lệ. Tập đoàn cũng báo cáo và được Bộ Công Thương cho phép thoái hết 15% vốn điều lệ tại Công ty Tài chính CP Điện lực (EVNFinance).

Bên cạnh đó, các Tổng công ty thành viên cũng hoàn thành thoái vốn tại các Công ty cổ phần với giá trị mệnh giá là 236,6 tỷ đồng, thu về 418,4 tỷ đồng;

Trong đó, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã hoàn thành thoái vốn tại 2 Công ty cổ phần; Tổng công ty Điện lực Tp. Hồ Chí Minh (EVNHCMC) hoàn thành thoái vốn tại 4 Công ty cổ phần; Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) và GENCO1 hoàn thành thoái vốn tại Công ty cổ phần Thủy điện Miền Trung./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Ông Phạm Tiến Dũng – Trưởng phòng Thanh tra chuyên ngành I, Thanh tra Bộ NN&PTNT trả lời độc quyền Truyền hình Thông tấn về kết luận thanh tra vụ trộn lõi pin vào phụ phẩm cà phê ở Đắc Nông và đặc biệt là kết quả thanh tra mới nhất về một chất có tên Aflatoxin B1 tồn dư trong bột ớt, mà trước đó đã được cơ quan chuyên môn y tế kết luận là chất này có thể gây ung thư.