1. >

Eximbank có hội đồng quản trị mới

Facebook Share

BNEWS.VN Ngày 15/12, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Ngân hàng Xuất nhập khẩu VN – Eximbank (EIB) đã kết thúc với việc bầu ra nhân sự của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020.

Eximbank có hội đồng quản trị mới

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Eximbank. Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN

Chiều ngày 15/12, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Ngân hàng Xuất nhập khẩu VN – Eximbank (EIB) đã kết thúc, đồng thời các cổ đông cũng đã bầu ra các nhân sự của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tỷ lệ trúng cử của hầu hết các thành viên của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới đạt chưa đến 70% trên tổng số biểu quyết. 

Theo đó, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm các thành viên là: ông Cao Xuân Ninh, ông Lê Văn Quyết, ông Ngô Thanh Tùng, ông Đặng Anh Mai, ông Nguyễn Quang Thông, ông Hoàng Tuấn Khải, ông Naoki Nishizawa, ông Yasuhiro Saitoh. Riêng ông Lê Minh Quốc được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập Eximbank trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015, cập nhật kết quả kinh doanh, ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ, Phó Tổng Giám đốc Eximbank, cho biết: Tính đến 30/11/2015, huy động vốn của Eximbank giảm 0,2% so với đầu năm xuống 101.280 tỷ đồng; tổng dư nợ cấp tín dụng giảm 1,9% xuống 96.053 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nợ xấu là 1.538 tỷ đồng, giảm 28% so với đầu năm, chiếm tỷ lệ 1,82% trên tổng dư nợ cho vay. Lợi nhuận trước thuế đạt 552 tỷ đồng (hoàn thành 55,2% kế hoạch); trong đó lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh là 1.724 tỷ đồng, chi phí xử lý nợ xấu đã hạch toán 1.172 tỷ đồng. 

Theo tờ trình gửi đến Đại hội đồng cổ đông lần này, Eximbank đưa ra phương án khắc phục với lộ trình trong thời gian 3 năm (2016 - 2018). Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị đề xuất phương án chi tiết trình Ngân hàng Nhà nước trước khi thực hiện và thông báo kết quả thực hiện cho cổ đông. 

Trước đó, kết luận Thanh tra số 34/KL-CụcII.2.m ngày 19/10/2015, Eximbank đã có sai phạm về tín dụng như: giải ngân bằng tiền mặt, chứng từ sử dụng vốn chưa bổ sung đầy đủ, tài sản đảm bảo chưa được kiểm tra liên tục theo quy định. Bên cạnh đó, Thanh tra cũng đã thanh tra 5/6 hồ sơ đầu tư tài chính phát hiện sai phạm gần 6.000 tỷ đồng; trong đó Eximbank đã vi phạm về giám sát đầu tư của khách hàng; kiểm tra 30% dư nợ bảo lãnh thì thấy chứng từ chưa đầy đủ. Mặt khác, Thanh tra yêu cầu Hội đồng cổ đông có phương án khắc phục các vấn đề liên quan Eximland. 

Bà Văn Thái Bảo Nhi, Phó Tổng giám đốc Eximbank khẳng định: Nhằm thực hiện yêu cầu Thanh tra, Eximbank đã bán các bất động sản cho Eximland và cho Eximland vay để thực hiện việc mua các bất động sản này, đã hạch toán tăng thu nhập của Eximbank, đến thời điểm 31/12/2013 là 1.116,67 tỷ đồng. Đồng thời, Eximbank đã sử dụng thu nhập này để nộp thuế, trích lập quỹ và chia cổ tức cho cổ đông từ năm 2010 đến năm 2013. 

Tính đến thời điểm hiện tại, Eximbank đã khắc phục được 284,83 tỷ đồng còn 831,83 tỷ đồng phải tiếp tục chỉnh sửa. Bên cạnh đó, việc mua bán bất động sản đã phát sinh một số khoản chi phí có liên quan cần phải xử lý. Hiện nay, Eximbank đang yêu cầu khách hàng bổ sung chứng từ để ngân hàng báo cáo thanh tra và yêu cầu các chi nhánh Eximbank bổ sung chứng từ còn thiếu./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Kỳ vọng đạt 10 tỷ USD xuất khẩu rau quả của Việt Nam liệu có thành hiện thực khi mà ngành hàng xuất khẩu này vẫn còn đối mặt với nhiều rào cản?