1. >

Eximbank tiếp tục hoãn tổ chức Đại hội cổ đông bất thường

Facebook Share

BNEWS.VN Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) tiếp tục hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến tổ chức vào ngày 2/8.

Eximbank tiếp tục hoãn tổ chức Đại hội cổ đông bất thường

Đây là thông tin chính thức được Ban lãnh đạo Eximbank cho biết trong cuộc gặp gỡ báo chí ngày 1/8.

Theo ông Lê Văn Quyết, Tổng giám đốc kiêm Thành viên Hội đồng quản trị Eximbank, Hội đồng quản trị thống nhất hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường đã được triệu tập cho ngày 2/8 và sẽ tổ chức vào một thời điểm khác thuận lợi hơn.

Đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước đã có chỉ đạo là Eximbank phải thực hiện kiểm tra, rà soát lại một số thông tin liên quan đến quyền đề cử, ứng cử của các cổ đông để báo cáo trước khi Ngân hàng Nhà nước phê duyệt nhân sự đề cử, ứng cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (giai đoạn 2015 - 2020).

Giải thích thêm về vấn đề này, ông Đặng Anh Mai, Thành viên Hội đồng quản trị, cho biết, quy trình thực hiện kiểm tra, rà soát lại một số thông tin liên quan đến quyền đề cử, ứng cử của các nhóm cổ đông, không chỉ thuộc thẩm quyền của Eximbank, mà cần sự phối hợp của nhiều đơn vị liên quan và cơ quan chức năng, nên chưa thể xác định quy trình này sẽ hoàn thành vào thời gian nào. Vì vậy, thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đồng bất thường trong thời gian tới, chưa thể xác định được.

Trong tài liệu chuẩn bị cho đại hội đồng cổ đông ngày 2/8/2016 có nội dung quan trọng là đề nghị cổ đông bầu và thông qua danh sách trúng cử bổ sung thêm ba Thành viên hội đồng quản trị.

Tính đến ngày 14/7, Eximbank nhận được 8 hồ sơ ứng cử của 8 ứng cử viên dự kiến bổ sung vào hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Trước đó, Eximbank đã hai lần tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016 bất thành vào ngày 29/4/2016 do chỉ đạt tỷ lệ 51,19% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, thấp hơn mức được phép tiến hành Đại hội là 65% và ngày 24/5/2016 do biên bản Đại hội chưa được cổ đông thông qua.

Trong năm 2016, Eximbank đặt kế hoạch gồm tổng tài sản đạt 142.500 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2015. Các chỉ tiêu huy động vốn và tổng dư nợ cấp tín dụng lần lượt tăng 15% và 10% lên 113.500 tỷ và 105.805 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế của Eximbank dự kiến đạt 720 tỷ đồng./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Xả rác bừa bãi tại các khu điểm du lịch, nhà hàng chặt chém thực khách, lái xe taxi lấy của du khách gấp hàng chục lần tiền giá cước…những hành vi này đã làm tổn hại đến hình ảnh của một điểm đến từ lâu được đánh giá là văn minh, thân thiện.