1. >

FLC: 16/6 GDKHQ thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm

Facebook Share

BNEWS.VN Mới đây, Sở GDCK Tp.HCM đã thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 59:20 của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (mã CK: FLC).

FLC: 16/6 GDKHQ thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm

Tổ chức niêm yết : Công ty Cổ phần Tập Đoàn FLC

Mã chứng khoán : FLC

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng (mười nghìn đồng)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/06/2016

Ngày đăng ký cuối cùng : 17/06/2016

1. Lý do và mục đích: Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 59:20.

2. Nội dung cụ thể: Thực hiện quyền mua cổ phiếu.

Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 179.617.468 (Một trăm bảy mươi chín triệu sáu trăm mười bảy nghìn bốn trăm sáu mươi tám) cổ phiếu.

Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tỷ lệ thực hiện: 59:20 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 59 quyền được mua 20 cổ phiếu mới).

Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có):

Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phiếu. 

Phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết: Số cổ phiếu không được đặt mua hết sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC phần phối cho các đối tượng khác với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Số lượng cổ phiếu này (nếu có) sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 100 cổ phần tại ngày chốt danh sách. Với tỷ lệ thực hiện 59:20, cổ đông A sẽ nhậnn được 100*20/59 = 33,8 cổ phần.

Theo nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phần lẻ, cổ đông A được quyền mua thêm 33 cổ phần mới, phần lẻ 0,8 cổ phần bị hủy bỏ.

Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 24/06/2016 đến ngày 14/07/2016
Quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần (không được chuyển nhượng cho người thứ 3).

Quy định về chứng khoán đặt mua:

Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 24/06/2016 đến ngày 21/07/2016
Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

Địa điểm thực hiện:

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC – Tầng 5 Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán:

Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC
Số TK: 2221 0000 993888
Nơi mở TK: Ngần hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân./. 

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Sáng 24/5, Diễn đàn Hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng lần thứ 10 khai mạc tại thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.