1. >

FLC: Thông qua thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu

Facebook Share

BNEWS.VN Theo Sở GDCK TP Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC mới thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

FLC: Thông qua thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu

Mục đích phát hành đã được thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-FLC ngày 21/3/2015 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn FLC:

Tổng số vốn dự kiến huy động được từ Đợt Phát Hành là 1.799.490.640.000 VNĐ (Băng chữ: Một nghìn bảy trăm chín mươi chỉn tỷ, bổn trăm chỉn mươi triệu sáu trăm bổn mươi nghìn đồng).

Kế hoạch sử dụng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành:

Bổ sung vốn cho dự án Khu đô thị du lịch sinh thái FLC sầm Sơn: 1.099.490.640.000 VNĐ (Bằng chữ: Một nghìn không trăm chín mươi chín tỷ, bổn trăm chỉn mươi triệu, sáu trăm bôn mươi nghìn đồng)


Góp vốn họp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Địa ốc Star Hà Nội để thực hiện dự án xây dựng tòa nhà văn phòng và chung cư cao cấp FLC Star Tower: 400.0.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng);
Thực hiện dự án đầu tư xây dựng KCN Chấn Hưng (Vĩnh Phúc): 300.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng).

1.2. Phương án thay đổi:

Tổng số vốn huy động thành công từ Đợt Phát Hành là 1.081.672.040.000 VNĐ (Bằng chữ: Một nghìn không trăm tám mươi mổt tỷ, sáu trăm bảy mươi hai triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng).
Kế hoạch sử dụng số tiền huy động thành công từ Đợt Phát Hành: Bổ sung vốn cho dự án Khu đô thị du lịch sinh thái FLC sầm Sơn: 881.672.040.000 VNĐ (Bằng chữ: Tám trăm tám mươi mốt tỷ, sáu trăm bảy mươi hai triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng).

Góp vốn hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Địa ốc Star Hà Nội để thực hiện dự án xây dựng tòa nhà văn phòng và chung cư cao cấp FLC Star Tower: 120.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm hai mươi tỷ đồng)-

Mua cổ phần do Công ty cổ phần Địa ốc Star Hà Nội phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu: 80.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Tám mươi tỷ đồng)./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Đối với những thẻ BHXH được cấp trong năm 2017 và 2018, người dân khi tiếp tục tham gia vẫn được sử dụng thẻ này mà không in đổi thẻ BHYT mới.