1. >

GDP của Trung Quốc sẽ tăng hơn 6,5% giai đoạn 2015-2020

Facebook Share

BNEWS.VN Trung Quốc có thể đạt mức tăng trưởng hơn 6,5%/năm giai đoạn 2015-2020 và đến năm 2020, GDP bình quân đầu người dự kiến đạt 12.615 USD, giúp họ gia nhập nhóm các nước có thu nhập cao.

GDP của Trung Quốc sẽ tăng hơn 6,5% giai đoạn 2015-2020

GDP của Trung Quốc sẽ tăng hơn 6,5%/năm giai đoạn 2015-2020. Ảnh: telegraph.co.uk

Đó là nhận định của Giáo sư Viện Nghiên cứu phát triển quốc gia Đại học Bắc Kinh, Lâm Nghị Phu.

Theo ông Lâm Nghị Phu, tăng trưởng kinh tế trước đây dựa vào xuất khẩu song trong Quy hoạch 5 năm lần thứ 13 (giai đoạn 2015-2020), xuất khẩu về cơ bản sẽ không trở thành động lực chủ yếu.

Tăng trưởng thời kỳ này phần lớn sẽ dựa vào nhu cầu trong nước là đầu tư và tiêu dùng. Tiêu dùng mục tiêu của phát triển kinh tế, là rất quan trọng nhưng tiền đề của tăng trưởng tiêu dùng là tăng trưởng thu nhập, tăng trưởng thu nhập lại dựa vào việc nâng cao hiệu quả suất sản xuất, sức lao động, vì vậy, bắt buộc phải thực hiện đổi mới kỹ thuật và nâng cấp ngành nghề.

Trong quá trình phát triển kinh tế, còn cần giảm giá thành, việc này quyết định ở tình trạng cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải. Cải thiện cơ sở hạ tầng sẽ cần đến đầu tư.

Chuyên gia trên cho rằng các lĩnh vực nâng cấp ngành nghề, cơ sở hạ tầng, bảo vệ môi trường, đô thị hóa còn có rất nhiều cơ hội đầu tư tốt.

Tỷ lệ nợ của Chính phủ Trung Quốc (bao gồm cả trung ương và địa phương) chỉ chiếm 56% tổng GDP của nước này, trong khi nợ của các nước phát triển thường là vượt 100% GDP.

Tỷ lệ tích lũy của người dân Trung Quốc chiếm tới 50% GDP, có thể dùng đầu tư của chính phủ để thúc đẩy đầu tư tư nhân. Ngoài ra, Trung Quốc hiện còn có 3.500 tỷ USD dự trữ ngoại hối.

Ông Lâm Nghị Phu nhận định nếu kết hợp được tất cả những cơ hội có lợi trên thì Trung Quốc hoàn toàn có thể đạt tăng trưởng kinh tế trên 6,5% trong thời gian thực hiện Quy hoạch 5 năm lần thứ 13./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, các doanh nghiệp Việt Nam đang đẩy mạnh nỗ lực quảng bá nông sản nước ta tại thị trường Nhật Bản. Sự kiện được tiến hành trong khuôn khổ Lễ hội Việt Nam lần thứ 10 (2008-2018) tổ chức tại Tokyo.