1. >

Giữ nguyên diện cảnh báo với PNC

Facebook Share

BNEWS.VN Nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trong 6 tháng đầu năm 2015 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của PNC tính đến ngày 30/06/2015 là số âm.

Giữ nguyên diện cảnh báo với PNC

Căn cứ quyết định số 97/QĐ-SGDHCM ngày 01/04/2015 về việc chuyển cổ phiếu PNC của Công ty Cổ phần Văn Hóa Phương Nam ra khỏi diện kiểm soát và sang diện cảnh báo kể từ ngày 03/04/2015 do Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2014 là 2,386 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2014 là -60,195 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất kiểm toán năm 2014.

Ngày 15/04/2016, Sở GDCK TP.HCM đã nhận được BCTC hợp nhất soát xét bán niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Văn Hóa Phương Nam và đã công bố thông tin ra thị trường. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2015 là -6.431.014.928 đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/06/2015 là -74.969.493.679 đồng.

Như vậy, Công ty vẫn chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến chứng khoán bị cảnh báo do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2015 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/06/2015 là số âm.

SGDCK Tp.HCM tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu PNC do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên năm 2015 của công ty là số âm.

Hiện tại, cổ phiếu PNC đang cùng lúc thuộc 2 diện bị giám sát là cảnh báo (quyết định số 97/QĐ-SGDHCM ngày 01/04/2015 do còn lỗ) và kiểm soát đặc biệt (quyết định số 49/QĐ-SGDHCM ngày 02/02/2016 do PNC vi phạm CBTT). Việc xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu PNC sẽ căn cứ vào BCTC Hợp nhất kiểm toán năm 2015 của Công ty Cổ phần Văn Hóa Phương Nam.

Ngoài ra, ngày 28/03/2016 SGDCK TP.HCM đã có công văn số 449/SGDHCM gửi Công ty Cổ phần Văn Hóa Phương Nam về nguy cơ cổ phiếu PNC của Công ty sẽ bị đưa vào diện kiểm soát nếu lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2015 tại BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2015 của Công ty là số âm, cổ phiếu PNC có thể cùng lúc thuộc 2 diện bị giám sát là kiểm soát và kiểm soát đặc biệt./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Giá thịt lợn hơi trên thị trường có xu hướng tăng trở lại là dấu hiệu đáng mừng và giúp người chăn nuôi “giải phóng” được đàn lợn ứ đọng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng cần thận trọng khi tái đàn ồ ạt, nhất là thời điểm này khi người chăn nuôi đang đẩy mạnh tái đàn để đón đầu dịp lễ cuối năm.