DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

GTT: Có khả năng bị hủy niêm yết

Facebook Share

BNEWS.VNMới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM vừa thông báo việc cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thuận Thảo (mã CK: GTT) có khả năng bị hủy niêm yết.

Ngày 10/3, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có quyết định đưa vào diện kiểm soát do Lợi nhuận sau thuế năm 2015 trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 là -121,28 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế năm 2014 là -161,11 tỷ đồng (đã được diêu chình hồi tố).

Cũng cùng ngày, Sở GDCK TP.HCM đã có công văn số 352/SGDHCM-NY đề nghị Công ty giải trình nguyên nhân kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 lỗ vả đưa ra phương án khắc phục, trong đó có khoản ngoại trừ của đơn vị kiểm toán đối với 317,54 tỷ đồng chưa trích lập dự phòng cho khoản nợ gốc cho vay và lãi cho vay phải thu của Công ty.

Theo văn bản giải trình số 75/2016/GTr-GTT ngày 26/03/2016 của GTT có xác nhận của đơn vị kiểm toán: “...Công ty cổ phần Thuận Thảo chưa trích lập dự phòng cho khoản nợ gốc cho vay và lãi cho vay phải thu cùa Công ty cổ phần Thuận Thảo Nam Sài Gòn là chưa tuân thủ các quy định pháp luật về kế toán BCTC”.

Sau khi xem xét, Sở GDCK TP.HCM nhận thấy: Nếu Công ty trích lập dự phòng theo quy định, thì khoản lỗ trong năm và lỗ lũy kế tại 31/12/2015 tăng lên một khoản tương ứng là 317,54 tỷ đồng, dẫn đến tổng lỗ lũy kế của Công ty sẽ vượt vốn điều lệ hiện tại.

Như vậy, cổ phiếu GTT có khả năng bị hủy niêm yết theo quy định hiện hành. Do đó, Sở GDCK TP.HCM đề nghị Công ty cổ phần Thuận Thảo:

1. Phối hợp với đơn vị kiểm toán xem xét thực hiện việc tuân thủ các quy định pháp luật về kế toán BCTC cho BCTC kiểm toán năm 2015.

2. Thực hiện công bố thông tin đầy đủ cho nhà đầu tư về tình hình hoạt động của Công ty, và khả năng cổ phiếu của Công ty bị hủy niêm yết./.

Đinh Tuấn/BNEWS/HSX

VIDEO

TP Hà Nội là một trong những thành phố lớn của cả nước nhưng nhiều năm nay vẫn chưa thực hiện được quy hoạch luồng tuyến giao thông một cách hợp lý, khoa học. Hệ quả là, mỗi ngày Hà Nội có tới 1.300 lượt xe khách liên tỉnh chạy không đúng hướng tuyến, chồng chéo không kết nối với mạng lưới giao thông gây ra nhiều hệ lụy, như tình trạng dừng đỗ đón trả khách sai quy định và ùn tắc giao thông.