1. >

GTT: Có khả năng bị hủy niêm yết

Facebook Share

BNEWS.VN Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM vừa thông báo việc cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thuận Thảo (mã CK: GTT) có khả năng bị hủy niêm yết.

GTT: Có khả năng bị hủy niêm yết

Ngày 10/3, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có quyết định đưa vào diện kiểm soát do Lợi nhuận sau thuế năm 2015 trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 là -121,28 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế năm 2014 là -161,11 tỷ đồng (đã được diêu chình hồi tố).

Cũng cùng ngày, Sở GDCK TP.HCM đã có công văn số 352/SGDHCM-NY đề nghị Công ty giải trình nguyên nhân kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 lỗ vả đưa ra phương án khắc phục, trong đó có khoản ngoại trừ của đơn vị kiểm toán đối với 317,54 tỷ đồng chưa trích lập dự phòng cho khoản nợ gốc cho vay và lãi cho vay phải thu của Công ty.

Theo văn bản giải trình số 75/2016/GTr-GTT ngày 26/03/2016 của GTT có xác nhận của đơn vị kiểm toán: “...Công ty cổ phần Thuận Thảo chưa trích lập dự phòng cho khoản nợ gốc cho vay và lãi cho vay phải thu cùa Công ty cổ phần Thuận Thảo Nam Sài Gòn là chưa tuân thủ các quy định pháp luật về kế toán BCTC”.

Sau khi xem xét, Sở GDCK TP.HCM nhận thấy: Nếu Công ty trích lập dự phòng theo quy định, thì khoản lỗ trong năm và lỗ lũy kế tại 31/12/2015 tăng lên một khoản tương ứng là 317,54 tỷ đồng, dẫn đến tổng lỗ lũy kế của Công ty sẽ vượt vốn điều lệ hiện tại.

Như vậy, cổ phiếu GTT có khả năng bị hủy niêm yết theo quy định hiện hành. Do đó, Sở GDCK TP.HCM đề nghị Công ty cổ phần Thuận Thảo:

1. Phối hợp với đơn vị kiểm toán xem xét thực hiện việc tuân thủ các quy định pháp luật về kế toán BCTC cho BCTC kiểm toán năm 2015.

2. Thực hiện công bố thông tin đầy đủ cho nhà đầu tư về tình hình hoạt động của Công ty, và khả năng cổ phiếu của Công ty bị hủy niêm yết./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Ông Phạm Tiến Dũng – Trưởng phòng Thanh tra chuyên ngành I, Thanh tra Bộ NN&PTNT trả lời độc quyền Truyền hình Thông tấn về kết luận thanh tra vụ trộn lõi pin vào phụ phẩm cà phê ở Đắc Nông và đặc biệt là kết quả thanh tra mới nhất về một chất có tên Aflatoxin B1 tồn dư trong bột ớt, mà trước đó đã được cơ quan chuyên môn y tế kết luận là chất này có thể gây ung thư.