1. >

HAG: Lợi nhuận sau thuế quý IV/2015 tăng gần gấp đôi

Facebook Share

BNEWS.VN Theo thông tin từ Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG) vừa giải trình biến động về kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính tổng hợp quý IV/2015 so với quý IV/2014.

HAG: Lợi nhuận sau thuế quý IV/2015 tăng gần gấp đôi

- Lợi nhuận sau thuế Quý IV/2015: 39.369.764 ngàn đồng.

- Lợi nhuận sau thuế Quý IV/2014: 18.535.479 ngàn đồng.

Hoạt động kinh doanh:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: tăng 275 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2014 (Quý IV/2014 là 314 tỷ đồng; Quý IV/2015 là 589 tỷ đồng). Biến động chủ yếu như sau:

  + Doanh thu từ bán sản phẩm, hàng hóa tăng 254 tỷ đồng (Quý IV/2014: 109 tỷ đồng; Quý IV/2015: 363 tỷ đồng). Nguyên nhân chủ yếu là do hàng hóa, nguyên vật liệu, máy móc cung cấp cho ngành Nông nghiệp của Tập đoàn tăng.

  + Doanh thu từ các hợp đồng xây dựng 46 tỷ đồng ( Quý IV/2014: 147 tỷ đồng; Quý IV/2015: 193 tỷ đồng) Nguyên nhân chủ yếu do trong kỳ Công ty triển khai các hợp đồng mới xây dựng chuồng trại cho các công ty chăn nuôi.

  + Doanh thu từ bán căn hộ giảm 14 tỷ đồng ( Quý IV/2014: 38 tỷ đồng; Quý IV/2015: 24 tỷ đồng). Chủ yếu do dự án Bàu Thạc Gián đã bán gần hết.

  + Doanh thu cung cấp dịch vụ giảm 12 tỷ đồng (Quý IV/2014: 20 tỷ đồng; Quý IV/2015: 8 tỷ đồng).

- Tương ứng với sự biến động của doanh thu, giá vốn hàng bán trong kỳ tăng 211 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2014 ( Quý IV/2014 là 224 tỷ đồng; Quý IV/2015 là 435 tỷ đồng). Biến động chủ yếu như sau:

  + Giá vốn sản phẩm, hàng hóa tăng 217 tỷ đồng ( Quý IV/2014: 79 tỷ đồng; Quý IV/2015: 296 tỷ đồng).

  + Giá vốn các hợp đồng xây dựng giảm 4 tỷ đồng ( Quý IV/2014: 101 tỷ đồng; Quý IV/2015: 97 tỷ đồng).

  + Giá vốn bán căn hộ giảm 11 tỷ đồng ( Quý IV/2014: 30 tỷ đồng: Quý IV/2015: 19 tỷ đồng).

  + Giá vốn cung cấp dịch vụ giảm 9 tỷ đồng ( Quý IV/2014: 14 tỷ đồng; Quý IV/2015: 5 tỷ đồng)

  + Gía vốn bất động sản đầu tư là 17 tỷ đồng. Khoản này không phát sinh trong cùng kỳ năm 2014.

Hoạt động tài chính

- Chi phí hoạt động tài chính: trong kỳ tăng 34 tỷ đồng so với năm 2014 ( Quý IV/2014 là 306 tỷ đồng; Quý IV/2015 là 340 tỷ đồng). Biến động chủ yếu như sau:

  + Chi phí lãi vay ngân hàng và trái phiếu tăng 20 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2014( Quý IV/2014: 312 tỷ đồng; Quý IV/2015: 332 tỷ đồng). Nguyên nhân do Công ty phát hành thêm trái phiếu mới và tăng vay ngân hàng.

  + Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái tăng 13 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2014 ( Quý IV/2014: -5 tỷ đồng; Quý IV/2015: 8 tỷ đồng).

Các lĩnh vực khác của Công ty diễn ra bình thường, không có biến động lớn./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Một ngôi trường được cho là ở Mỹ không có trụ sở, không giáo viên, không được tổ chức nào công nhận nhưng lại liên kết đào tạo với 14 tỉnh, thành của Việt Nam trong nhiều năm. Nhiều trường phổ thông của VN cũng đang có chương trình hợp tác với trường này.