1. >

HAG xem xét trả cổ tức bằng cổ phiếu của HNG

Facebook Share

BNEWS.VN Việc phát hành cổ phiếu công ty con cho cổ đông công ty mẹ là điều hiếm có tại thị trường chứng khoán Việt Nam.

HAG xem xét trả cổ tức bằng cổ phiếu của HNG
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai đã thông nghị quyết HĐQT, trong đó nội dung đáng chú ý là  nghiên cứu xem xét trả cổ tức hoặc cổ phiếu thưởng cho cổ đông HAG bằng cổ phiếu của CTCP Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG)

HĐQT thống nhất chủ trương giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty làm việc với các tổ chức tư vấn để có phương án trả cổ tức hoặc cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu cùa HAGL bằng cổ phiếu CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG) sao cho có lợi nhất cho cổ đông và đúng các quy định pháp luật hiện hành.

Bên cạnh đó, HĐQT đã thống nhất thông qua chủ trương giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty rà soát lại hiệu quả sử dụng vốn đối với tất cả các khoản vay. HAGL chủ trương làm việc với các trái chù, các tổ chức tín dụng để đưa ra các phương án tái cấu trúc kỳ hạn vay phù hợp.

Mục đích nhằm đảm bảo tính chủ động trong quản lý dòng tiền, tránh áp lực thanh khoản ngắn hạn và phù hợp với các nguồn thu dài hạn của Công ty.

Riêng công ty con của HAGL, CTCP Nông nghiệp Quốc tế (HAGL Agrico) đang có tổng nợ vay trên Báo cáo tài chinh hợp nhất là 7.274 tỷ đồng. Nhằm đảm bảo việc sử dụng vốn vay hiệu quả, HĐQT thống nhất giao cho Ban Tổng Giám đốc HAGL Agrico rà soát tất cả các nguồn vốn vay đang sử dụng.

HAGL Agrico phải đảm bảo số dư các khoản nợ vay trong tương lai không được vượt quá 7.500 tỷ đồng.

Ban Tổng Giám đốc HAGL Agrico cũng được giao nhiệm vụ rà soát, kiểm tra và cắt giảm các chi phi hoạt động, quản lý không cần thiết trong năm 2016 với tỷ lệ giảm ít nhất 10% so với năm 2015 để tăng cường hiệu quả hoạt động của HAGL Agrico.

Linh An/BNEWS/HSX

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, các doanh nghiệp Việt Nam đang đẩy mạnh nỗ lực quảng bá nông sản nước ta tại thị trường Nhật Bản. Sự kiện được tiến hành trong khuôn khổ Lễ hội Việt Nam lần thứ 10 (2008-2018) tổ chức tại Tokyo.