THỜI SỰ

HĐND tỉnh Trà Vinh phê duyệt nhiều dự án quan trọng để phát triển KTXH

Facebook Share

BNEWS.VNNgày 11/3, HĐND tỉnh Trà Vinh tổ chức kỳ họp bất thường để xem xét, phê duyệt tờ trình của UBND tỉnh về các dự án đầu tư quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Sau khi nghe Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo thẩm tra về các tờ trình của UBND tỉnh, HĐND tỉnh Trà Vinh đã thống nhất phê duyệt 7 dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật về du lịch, giao thông, đê biển, công nghệ thông tin, y tế,..

Cụ thể là dự án hạ tầng Khu du lịch biển Ba Động, thị xã Duyên Hải; dự án nâng cấp hệ thống đê biển Trà Vinh (giai đoạn 2); dự án xây dựng tuyến đường số 2 và cầu C16 của khu kinh tế Định An, huyện Trà Cú; dự án nâng cấp, mở rộng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin để triển khai chính quyền điện tử; dự án mua sắm trang thiết bị thực hành y khoa, Đại học Trà Vinh; 2 dự án về hạ tầng và Trung tâm hành chính huyện Duyên Hải vừa mới chi tách để thành lập thị xã Duyên Hải. 

Trong 7 dự án được HĐND tỉnh Trà Vinh phê duyệt, dự án nâng cấp hệ thống đê biển Trà Vinh (giai đoạn 2) và dự án xây dựng tuyến đường số 2 và cầu C16 của khu kinh tế Định An, huyện Trà Cú được xem là công trình đóng góp quan trọng phục vụ dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Dự án nâng cấp hệ thống đê biển Trà Vinh (giai đoạn 2) có tổng mức đầu tư gần 350 tỷ đồng nhằm phòng chống triều cường, nước biển dâng, bảo vệ tài sản, tính mạng cho hơn 160.000 dân ở 17 xã ven biển và gần 49.500 ha đất sản xuất.

Dự án xây dựng tuyến đường số 2 và cầu C16 của khu kinh tế Định An, huyện Trà Cú có tổng mức đầu tư hơn 450 tỷ đồng, nhằm phục vụ giao thông thông suốt đến các khu công nghiệp Ngũ Lạc, khu dịch vụ công nghiệp Ngũ Lạc và nối với Luồng cho tàu biển có tải trọng lớn vào sông Hậu./. 

Phúc Sơn/TTXVN

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)
VIDEO

Sản xuất nông nghiệp sạch là hướng đi đúng nhằm nâng cao giá trị hàng nông sản Việt Nam. Tuy nhiên, thực tế cho thấy những mô hình sản xuất sạch tại Việt Nam còn phát triển khiêm tốn và thiếu bền vững. Rất nhiều mô hình thực nghiệm ở quy mô nhỏ thành công, nhưng khi nhân rộng, đại trà lại thất bại.