1. >

Hỗ trợ xây dựng hạ tầng kinh tế-xã hội tỉnh Ninh Thuận

Facebook Share

BNEWS.VN Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc hỗ trợ xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội, tổ chức sản xuất, ổn định đời sống nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Hỗ trợ xây dựng hạ tầng kinh tế-xã hội tỉnh Ninh Thuận

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc hỗ trợ xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội, tổ chức sản xuất, ổn định đời sống nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Ảnh: Minh họa (Huy Hùng/TTXVN)

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Ninh Thuận cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu cần thiết cho các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các cơ quan liên quan phục vụ việc thẩm định nguồn vốn và tính cấp bách của các Dự án theo đúng các quy định hiện hành; thực hiện phê duyệt đầu tư các Dự án theo thẩm quyền quy định; khẩn trương tổ chức thực hiện thi công, đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện Đề án cơ chế đặc thù hỗ trợ hạ tầng kinh tế - xã hội, tổ chức sản xuất, ổn định đời sống nhân dân tỉnh Ninh Thuận, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25/9 tới.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan hoàn thành việc thẩm định nguồn vốn và tính cấp bách của các công trình trước ngày 30/9 tới đối với các dự án thủy lợi: Hồ Núi Một; Đập hạ lưu Sông Dinh; Hệ thống kênh cấp 2,3 Sông Biêu và Lanh Ra; Hệ thống nước sinh hoạt Sơn Hải; bảo đảm đáp ứng đủ nguồn vốn để thực hiện được mục tiêu đưa các Dự án này vào vận hành trong tháng 7/2016, góp phần phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai hạn hán trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Trong đó nguồn dự phòng Ngân sách Trung ương năm 2015 được bố trí để thực hiện các nội dung công việc, các hạng mục công trình cần thực hiện trong năm 2015 và các tháng đầu năm 2016, trong thời gian chưa bố trí được nguồn vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020; nguồn vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 được bố trí đủ để hoàn thành đầu tư xây dựng các công trình.

Trên cơ sở kết quả thẩm định nguồn vốn, Bộ Tài chính bố trí vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2015 để tỉnh Ninh Thuận triển khai thực hiện các Dự án nêu trên./.

Nguồn: Chinhphu.vn

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Sáng 24/5, Diễn đàn Hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng lần thứ 10 khai mạc tại thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.