DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

Hoàng Anh Gia Lai lỗ hơn 1.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2016

Facebook Share

BNEWS.VNCông ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã CK: HAG) vừa mới giải trình BCTC quý 2/2016.

Đối với BCTC hợp nhất quý II/2016:

Doanh thu đạt 2.029 tỷ đồng và lỗ trước thuế 1.162 tỷ đồng

Nguyên nhân chủ yếu là do:

Thanh lý dự án bất động sản tại Tp. Hồ Chí Minh là 413 tỷ đồng.
Đánh giá lại các tài sản không hiệu quả 530 tỷ đồng.
Lỗ do lãi vay.

Đối với BCTC riêng lẻ quý II/2016:

Lợi nhuận sau thuế Quý II/2016: 868.537 ngàn đồng.

Lợi nhuận sau thuế Quý II/2015: 171.840.744 ngàn đồng

Nguyên nhân:

1. Hoạt động kinh doanh

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: trong kỳ giảm 604 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2015 (Quý II/2015 là 699 tỷ đồng; Quý II/2016 là 95 tỷ đồng). Biến động chủ yếu như sau:

Doanh thu từ bán sản phẩm, hàng hóa giảm 236 tỷ đồng (Quý II/2015: 279 tỷ đồng; Quý II/2016: 43 tỷ đồng). Nguyên nhân chủ yểu là do hàng hóa, nguyên vật liệu, máy móc cung cấp cho ngành Nông nghiệp của Tập đoàn giảm.

Doanh thu từ các hợp đồng xây dựng giảm 321 tỷ đồng (Quý II/2015: 355 tỷ đồng; Quý II/2016: 34 tỷ đồng). Nguyên nhân chủ yếu là do các hợp đồng xây dựng chuồng bò mà Công ty triển khai đã hoàn thành.

Doanh thu từ bán căn hộ giảm 34 tỷ đồng (Quý II/2015: 41 tỷ đồng; Quý II/2016: 7 tỷ đồng). Chủ yếu do dự án Bàu Thạc Gián đã bán gần hết.

Doanh thu từ bán bất động sản đầu tư giảm 14 tỷ đồng (Quý II/2015: 14 tỷ đồng; Quý II/2016: không phát sinh).

Tương ứng với sự biến động của doanh thu, giá vốn hàng bán trong kỳ giảm 396 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2015 (Quý II/2015 là 463 tỷ đồng; Quý II/2016 là 67 tỷ đồng). Biến động chủ yếu như sau:

Giá vốn bán sản phầm, hàng hóa giảm 212 tỷ đồng (Quý II /2015: 240 tỷ đồng; Quý II /2016: 28 tỷ đồng).
Giá vốn các hợp đồng xây dựng giảm 157 tỳ đồng (Quý II /2015: 26 tỷ đồng; Quý II /2016: 183 tỷ đồng).
Giá vốn bán căn hộ giảm 26 tỷ đồng (Quý II /2015: 6 tỷ đồng; Quý II /2016: 32 tỷ đồng).

2. Hoạt động tài chính

Doanh thu tài chính: trong kỳ tăng 105 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2015 (Quý II /2015 là 307 tỷ đồng; Quý II /2016 là 412 tỷ đồng). Nguyên nhân chủ yếu là lãi cho vay các công ty tăng.

Chi phí hoạt động tài chính: trong kỳ tăng 142 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2015 (Quý II /2015 là 280 tỷ đồng; Quý II /2016 là 422 tỷ đồng). Biến động chủ yếu là do:

Chi phí lãi vay tăng 43 tỷ đồng (Quý II /2015: 279 tỷ đồng; Quý II /2016: 322 tỷ đồng). Nguyên nhân chủ yếu là do Công ty có phát hành thêm trái phiếu mới trong quý 111/2015.

Dự phòng giảm giá khoản đầu tư vào các công ty con là 87 tỳ đồng. Khoản này không phát sinh trong cùng kỳ năm 2015

Đinh Tuấn/BNEWS/HSX

VIDEO

TP Hà Nội là một trong những thành phố lớn của cả nước nhưng nhiều năm nay vẫn chưa thực hiện được quy hoạch luồng tuyến giao thông một cách hợp lý, khoa học. Hệ quả là, mỗi ngày Hà Nội có tới 1.300 lượt xe khách liên tỉnh chạy không đúng hướng tuyến, chồng chéo không kết nối với mạng lưới giao thông gây ra nhiều hệ lụy, như tình trạng dừng đỗ đón trả khách sai quy định và ùn tắc giao thông.