1. >

Hơn 51.000 hộ thanh niên xung phong được hỗ trợ vay vốn ưu đãi

Facebook Share

BNEWS.VN Tính đến ngày 30/11/2015, tổng doanh số cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội đối với thanh niên xung phong là 990 tỷ đồng; dư nợ đạt 594 tỷ đồng, với 51.076 hộ gia đình được vay vốn.

Hơn 51.000 hộ thanh niên xung phong được hỗ trợ vay vốn ưu đãi

Số hộ này tập trung chủ yếu ở các chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn. 

Thực hiện Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về Chế độ đối với thanh niên xung phong, trong những năm qua Ngân hàng Chính sách Xã hội đã tích cực triển khai cho vay đến các hộ gia đình thanh niên xung phong.

Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong đã giúp cho các hộ gia đình có vốn để phát triển sản xuất kinh doanh thu hút tạo việc làm cho nhiều người lao động, góp phần làm giảm tỷ lệ thất nghiệp, tăng thu nhập, cải thiện đời sống.

Tuy nhiên, Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng cho biết, hiện tại Chính phủ chưa có một chương trình tín dụng ưu đãi dành riêng cho thanh niên xung phong và các Bộ liên quan cũng chưa có thông tư hướng dẫn việc ưu tiên thanh niên xung phong vay vốn ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách Xã hội để sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống, vì vậy việc ưu tiên vay vốn đối với thanh niên xung phong chưa thực sự rõ ràng.

Ngân hàng Chính sách Xã hội mới chỉ cho vay hộ gia đình thanh niên xung phong theo các chương trình hiện có của ngân hàng, thanh niên xung phong thuộc đối tượng vay vốn của chuơng trình tín dụng chính sách nào thì vay vốn chương trình đó.

Chính vì vậy, Ngân hàng Chính sách Xã hội đề nghị Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan bố trí nguồn vốn dành riêng để cho vay ưu đãi đối với thanh niên xung phong cùng với hướng dẫn cụ thể quy định về ưu tiên vay vốn ưu đãi để ngân hàng có cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao./.


 

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử và Cục An toàn thông tin Bộ TT-TT sẽ rà soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm bản quyền này.