1. >

Hữu Liên Á Châu lỗ hơn 100 tỷ đồng trong quý I/2016

Facebook Share

BNEWS.VN Trong quý I/2016, HLA tiếp tục bị kinh doanh dưới giá vốn, với doanh thu thuần đạt gần 16,5 tỷ đồng, giảm mạnh 90% so với cùng kỳ.

Hữu Liên Á Châu lỗ hơn 100 tỷ đồng trong quý I/2016

Công ty cổ phần Hữu Liên Á Châu (HLA) đã công bố báo cáo tài chính quý I/2016 (từ 1/10/2015 đến 31/12/2015).

Theo đó, trong quý I, HLA tiếp tục rơi vào tình trạng kinh doanh dưới giá vốn, với doanh thu thuần đạt gần 16,5 tỷ đồng, giảm mạnh 90% so với cùng kỳ, trong khi đó giá vốn hàng bán cũng giảm 90% nhưng đạt tới 19,3 tỷ đồng.

Chi phí tài chính của công ty giảm 8% và đạt hơn 20 tỷ đồng, trong khi đó chi phí quản lý doanh nghiệp tăng vọt lên mức 78,8 tỷ đồng, tức gấp 7,2 lần cùng kỳ năm trước.

Kết quả là HLA lỗ hơn 101,6 tỷ đồng, tăng mạnh 66% so với mức lỗ hơn 61 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân của việc lỗ nặng trong quý I/2016 được HLA cho biết là do sự khó khăn của ngành thép kéo dài và tình hình hoạt động kinh doanh của HLA tiếp tục thua lỗ trong thời gian qua.

Hiện tại, HLA đang gặp rất nhiều khó khăn về tài chính và các khoản nợ đã quá hạn thanh toán. Bên cạnh đó, lãi suất đều phải tính trên lãi suất quá hạn nên chi phí tài chính tăng, sản lượng hàng hóa sản xuất trong kỳ của công ty sụt giảm trầm trọng, trích lập dự phòng các khoản phải thu và không tạo ra được nguồn lợi nhuận bù đắp hết các chi phí trong kỳ.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

12 dự án thua lỗ của ngành công thương bước đầu đã có những chuyển biến tích cực nhưng vẫn cần có sự hỗ trợ quyết liệt hơn nữa về mặt chính sách để có thể hoạt động trở lại theo cơ chế thị trường như mục tiêu Chính phủ đề ra.